Vliv okolí na pohodu

Jak okolní prostředí ovlivňuje Vaši celkovou pohodu na pracovišti

Dobré podmínky na pracovišti patří k hlavním motivačním nástrojům zaměstnavatelů. Už v první polovině 20. století odborníci zjistili, že z pohledu pracovníků roste význam psychologických a sociálních faktorů na pracovišti. Profesní vztahy a dobrý kolektiv jsou společně s příjemným pracovním prostředím stále důležitější. Naštěstí si i zaměstnavatelé více uvědomují roli pracovních podmínek v celém procesu a výkonu práce.

Síla zázemí

Možná se budete divit, kolik negativních faktorů může naráz působit na Vaši fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Rušivých elementů je celá řada, a proto by se měly v první řadě eliminovat a pracovní prostředí poté přizpůsobit nárokům na pracovní výkony jeho uživatelů. Kvalitě pracovních podmínek totiž odpovídá i nasazení, spolehlivost a spokojenost zaměstnanců.

Pracovní prostředí je věda

Toto tvrzením není daleko od pravdy. Podmínkami na pracovišti a bezpečností práce se zabývá věda zvaná ergonomie a u nás dokonce existuje ústav, který se jí zabývá – Česká ergonomická společnost. Zde se dozvíte konkrétní normy, požadavky a doporučení pro vhodnou úpravu pracoviště a pracovního místa každého zaměstnance.

Kam nemůže slunce…

Jedním z nejpodstatnějších rizikových faktorů jsou mikroklimatické podmínky. Jejich porušování může totiž znamenat značné omezení pracovních schopností a výkonů všech přítomných. Z toho důvodu by se mělo dbát především na teplotu v místnosti, která by se měla pohybovat okolo 20°C. Dalším důležitým parametrem je dostatečná výměna vzduchu. Pokud ji nelze zabezpečit přirozenou cestou, je třeba ji zajistit uměle. A konečně vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí 40 – 60%.

Čilý kancelářský ruch

V době, kdy se řada pracovních procesů přesunula do kanceláře, je třeba dbát na stabilní podmínky, které zaručí možnost soustředění a klidu na práci. Z fyzikálních faktorů může negativně působit hlavně hluk. Pro složitou a kreativní práci by neměla míra hluku překročit hranici 55 decibelů. Méně náročná administrativní práce vyžaduje hranici do 85 decibelů. Osvětlení je z hlediska psychiky také velice důležité. Zde by se měla věnovat pozornost rovnoměrnosti osvětlení pracovního prostoru i samotné plochy. Dále byste měli upřednostnit denní světlo před umělým. Pokud už budete své pracovní místo osvětlovat uměle, zvolte nejlépe žluté světlo.

Ergonomické parametry

Mimo okolního pracovního prostředí se ergonomie také zabývá konkrétním nastavením a vybaveností pracovního místa. K nejběžněji uváděným parametrům patří pravý úhel, který by měly při sedu svírat nohy i ruce položené na pracovní desce. Díky tomu zjistíte, že nastavení výšky sedadla i stolu je správné a nebude Vás nutit k předklonu či jiným deformacím. Horní hrana monitoru počítače by měla být v úrovni očí, takže budete při práci mírně shlížet směrem dolů. Veškeré pracovní pomůcky a ovladače byste měli mít po ruce. Rozmístění nábytku a pracovních míst ostatních kolegů by mělo být v dostatečné vzdálenosti od Vašeho prostoru.

Nepodceňujte estetiku

K opomíjeným, ale přesto důležitým faktorům, patří barevné řešení pracoviště. Zde platí obvyklá interiérová pravidla jako, že tmavé barvy zmenšují prostor, světlé ho naopak rozšiřují. V kancelářích orientovaných na sever můžete použít více teplých barev a naopak. Barvy a vizuální prvky mohou pozitivně ovlivňovat pracovníky s rutinními a opakujícími se úkony. To poslední, na co byste neměli zapomenout, jsou květiny. Kvetoucí i celoročně zelená flóra oživí pracovní prostory a díky svým vlastnostem doslova vyčistí vzduch ve své blízkosti.

Podpořte článek sdílením!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...
44 zobrazení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *