Šikana v práci: Když se ego vymkne kontrole

Šikana, pojem v současnosti mnohokrát skloňovaný zejména v souvislosti se školním prostředím. Ale školní půda není jediné místo, na kterém k šikaně dochází. Šikana se může vyskytovat v každém kolektivu, pracovním prostředí nevyjímaje.

Co už je šikana?

Šikana znamená fyzické nebo psychické týrání, které spočívá v omezování jedince. Na pracovišti se vyskytuje v mnoha podobách mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými. Lze říct, že se vyskytuje v mezilidských vztazích v jakékoli sociální skupině, která vykazuje výrazné prvky slabšího jedince. V případě šikany hrají lidé roli iniciátorů, svědků a obětí. Šikana představuje chování nelidské, neetické a nepřátelské.

Nenechte si to pro sebe

Prvotní rady zní: omezit příležitost potkávat protivníka, zkusit mobbera oslovit a promluvit s ním o jeho nevhodném chování, najít si „spojence“ – přátele a kolegy pro posílení blízké sociální skupiny vést si podrobné záznamy. Aktivně se bránit, vystupovat sebejistě, klidně a pozitivně, snažit se nedávat řečí těla najevo nejistotu. Poté stížnosti předat nadřízenému a případně vyhledat další pomoc. Lze se obrátit na nadřízeného, zaměstnavatele, personální oddělení, odborovou organizaci, právníka, soud, lékaře či psychoterapeuta.

Odborníci šikanu na pracovišti dělí na několik typů:

Mobbing

Mobbing se popisuje jako dlouhodobý, cílevědomý nebo opakovaný útok (psychický teror) na určitou osobu. Na pracovišti představuje šikanu v podobě dlouhodobého utlačování, urážení, ponižování, zesměšňování, psychické týrání a násilí, pomluv, intrik apod. Reálně tato šikana probíhá formou sociální izolace („nikdo se s tebou nebaví“), útoku fyzického, napadání hodnot a vyznání jedince, verbální ponižování aj. Nejčastější je mezi kolegy na stejné úrovni, shora či zdola je výskyt nižší.

Bossing

Bossing vychází z anglického slova boss (překl. šéf, vedoucí). Znamená tedy šikanu ze strany vedoucího. Bossing se může někdy nahrazovat termínem „mobbing shora“. Bossing je systematické utlačování zaměstnance ze strany nadřízeného. Nadřízený se snaží zaměstnance přinutit k určité pracovní pozici, poslušnosti, dílčím úkolům, nebo zaměstnance vypudit ze zaměstnání. Reálně probíhá formou vylučování z projektů nebo důležitých porad, přidělování náročných nebo nezvladatelných úkolů. S bossingem souvisí i diskriminace – rasová, genderová, náboženská či sociální.

Staffing

Představuje formu šikanu zespoda nahoru – tedy ze strany podřízených je to snaha ublížit jedinci ve vedoucí funkci. Ke staffingu může docházet prostřednictvím nesplněných pracovních úkolů nebo paradoxně formou obvinění z obtěžování či šikany na pracovišti ze strany zaměstnance.

Bullying

Vychází ze slova bully, což znamená člověk brutální, tyran. Jedná se v podstatě o synonymum mobbingu. Bullying vykazuje šikanování dlouhodobé, alespoň jednou týdně po dobu půl roku. Je realizován mezi kolegy, případně ze strany nadřízeného trvalým zastrašováním, tyranizováním a šikanováním.

Sexuální harrasment

Jedná se o sexuální mobbing obou pohlaví, nejčastěji jsou však oběťmi ženy. Charakter šikany je kromě psychického teroru i fyzický, nicméně psychické ublížení jde při sexuálním harrasementu s fyzickým ruku v ruce. Sexuální obtěžování probíhá i mimo pracoviště. Nejčastější formy jsou sexuálně podbarvené vtipy, řeči a narážky na soukromý život. Pokusy o znásilnění nejsou podle výzkumů tak časté.

Řekněte si o pomoc

Šikana je poměrně běžným jevem, kterému je třeba se nejen bránit, ale také mu účinně předcházet. Je dobré nedávat v pracovním prostředí najevo přílišnou odlišnost, nevyrovnanost, názorovou a jinou individualitu. Pracovní prostředí má umožňovat lidem pracovat efektivně, klidně a s minimem stresu. Všichni zaměstnanci bez výjimky by se o tento stav měli snažit kolektivně. Šikana však může přijít vždy. Pokud už k ní dojde, zkuste zapojit vnitřní síly a také se nebojte požádat o odbornou pomoc.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

DUOLIT, s.r.o.

Další firmy naleznete v katalogu firem