Novým trendem kanceláří jsou rozdělená pracoviště podle činností

Čerstvou novinkou v organizování kanceláří a podobných pracovišť je v posledních letech dělení pracovního prostoru na základě jednotlivých denních činností. Do České republiky se postupně dostává díky zahraničním firmám, které sledují vývoj v kancelářské kultuře a organizaci práce. Nový kancelářský systém si slibuje větší výkonnost zaměstnanců díky změně pracovního prostředí.

Starý způsob versus nový způsob

Dříve platilo, že zaměstnanci pracovali v jedné velké rozlehlé kanceláři. Tyto open space kanceláře spočívaly v tom, že ve velkém prostoru měli zaměstnanci přidělené osobní pracovní stoly. Dále se tam nacházel prostor pro porady či kuchyňka. V mnoha malých a středních firmách takový způsob doposud funguje, avšak postupně dochází ke změnám. Začínají s ní velké a úspěšné zahraniční společnosti. Nově se tak kanceláře organizují na zóny. Oblastní zóny slouží pro celofiremní porady, interní schůzky zaměstnanců, samostatnou práci, brainstorming. Mimo to zde najdete relaxační zónu a kuchyňku. Neplatí už tedy, že zaměstnanec stráví u svého pracovního stolu celou pracovní dobu, ale například pouze dvě hodiny. Během pracovní doby zaměstnanec putuje po zónách podle denní potřeby a pracovní náplně.

O co opravdu jde?

K přehodnocení stávajících nejběžnějších řešení kancelářského interiéru nedochází z rozmaru designérů, ale z popudu samotných nájemců a vlastníků kanceláří. Z nedávných výzkumů totiž vyplynulo, že až čtvrtina plochy administrativních prostorů se nevyužívá. Ne všichni zaměstnanci jsou vždy v práci, ne vždy firma dokáže efektivně využít veškerý pronajímaný prostor. Řešením tak je vytvořit na menší ploše více pracovních zón, z nichž některé budou pevně vyhrazeny pro specifické činnosti (odpočinek, společné meetingy, vaření kávy) a některé svou funkci striktně mít nemusí (roztroušené pracovní stolky se zásuvkou). Ti, kteří budou zrovna v práci, a bude jim jedno, odkud zrovna pracují, se posadí ke stolku a vyřídí si svoje pracovní záležitosti. Ve chvíli, kdy budou potřebovat něco konzultovat nebo uskutečnit video hovor s jinou firmou, využijí místnost podle jejího určení.

Vnitřní vybavení

Zavedení moderního systému si žádá změny jak ve znamení rekonstrukce budovy a prostorů, tak stejnou měrou závisí na vnitřním vybavení. Modernizace přístrojů a technologií je tedy stále na pořadu dne. V nových dimenzovaných kancelářích se pozornost zaměřuje na změny ve vybavení prostor, které podle zónového systému potřebují jiné prostředky. Zóny pro meeting s kolegy, individuální pracoviště či relaxační zóny potřebují více či méně zřetelné oddělení v prostoru. Děje se tak prostřednictvím různě rozestavěného nábytku, užitím interiérové zeleně, optickými či akustickými prvky. Počítače již nemusí být pevně umístěny na všech pracovních stolech, svět internetu dnes běžně funguje prostřednictvím mobilních telefonů, tedy možnosti práce a komunikace jsou i mimo kancelář.

Jak na to

Zásadní roli pro zavedení dělených pracovišť hraje interiérový architekt, který navrhuje funkční a praktické řešení prostoru. Stále významnější roli však také nese projektový manažer, který se spolu s interiérovým architektem podílí na komplexním a sofistikovaném řešení místa a zajišťuje technické vybavení prostoru. Jeho úkolem je také kontrola rozpočtu a analýza rizik, podílet se může také na výběru či odsouhlasení designu prostoru a vybraného nábytku. Je otázkou času, do jaké míry a s jakým úspěchem se dělená pracoviště podle činností zavedou. Jedno je však jisté. Budoucnost znamená změnu a tato změna znamená osvěžení pracovního procesu a příjemné prostředí firmy.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

NO+BL Nábytek

Prodej kancelářského nábytku NO+BL, HOBIS.

Další firmy naleznete v katalogu firem