Zaklínadlo jménem soft skills: Pracovní dovednosti, které vás ve škole nenaučí

Soft skills vycházejí z osobnostních a charakterových vlastností člověka, tudíž je nelze vyčíst z knih nebo se je naučit nazpaměť na střední či vysoké škole. Jsou pravým opakem tvrdých dovedností, ke kterým patří vědecké poznatky, odborné znalosti a vše, co získáváme postupným učením. Měkké dovednosti má člověk v sobě a některé si může během pracovní praxe dále osvojit. Pokud mu ale některé vlastnosti nejsou dány, musí svůj profesní potenciál stavět na něčem jiném.

Schopnosti vs. znalosti

Individualita člověka a jeho přístup k práci jsou dnes trhem mnohem více upřednostňovány než kdy dřív. Tvrdé dovednosti patří už k samozřejmým kvalitám uchazečů. Schopnost dále rozvíjet své znalosti a kvalifikaci už patří ovšem do soft skills, a to je pro zaměstnavatele důležitější hledisko. Celkový počet měkkých dovedností se pohybuje kolem dvaceti. Každý obor a podnik po svém pracovníkovi bude ale vyžadovat rozdílnou kombinaci těchto vlastností. Mimo níže uvedených soft skills k nim patří také kreativita, organizační schopnosti, podnikatelské myšlení nebo ochota riskovat.

TOP 10 soft skills:

1.    Komunikativnost – Umět se správně vyjádřit, domluvit se s klienty, vyjednávat, prezentovat a vhodně komunikovat (verbálně i neverbálně) se ukazuje jako stále důležitější vlastnost, která se hodí v každém oboru podnikání.

2.    Časový management – Umění efektivně využít vlastní čas, být dochvilný, plnit všechny své úkoly včas a být spolehlivý shrnuje anglický pojem time management. Schopnost hospodařit s časem navíc není přínos jen pro zaměstnavatele, ale také pro zaměstnance. Účelem je trávit v práci jen tolik času, kolik je skutečně potřeba a podávat přitom skvělé výkony.

3.    Sebereflexe – Jde o schopnost kriticky přistupovat k sobě i své práci, což je jedním z předpokladů osobního rozvoje. K sebereflexi patří dovednost analyzovat a vnímat své činy, případně se z nich učit do budoucna. Na základě našeho vlastního hodnocení, zpětné vazby našich kolegů i zaměstnavatelů se lze poučit a zlepšit tak své příští jednání a přístup k práci.

4.    Týmová práce – Dát hlavy dohromady je často to nejlepší, co můžete při práci udělat. Z toho důvodu se řada činností neobejde bez participace několika lidí na jednom projektu. Umět se s ostatními domluvit, diskutovat a vzít na vědomí jejich názor by mohl být v některých kolektivech kámen úrazu. Týmoví hráči mají proto všude dveře otevřené.

5.    Flexibilita – Myšlenková otevřenost je důležitou součástí práce v mezinárodní sféře i na místních trzích. Umění nedržet se starých pořádků, ale přicházet stále s něčím novým a respektovat ostatní novoty ve své profesi i oboru, je firmami velmi ceněno. Flexibilitou je v druhé řadě myšlena i časová variabilita.

6.    Výkonnost – Jde o aktivitu fyzické povahy, jejímž projevem je průběžné podávání stejně dobrých výsledků i v situacích, kdy je zaměstnanec pod tlakem a v časovém presu. Pojí se s tím i schopnost nedat na sobě znát únavu ani při rostoucím tempu. Důležité je se s tím umět vyrovnat také psychicky, aby člověk během náročného pracovního období nepodlehl chmurám.

7.    Sociální empatie – Porozumět motivům a emocím ostatních kolegů či klientů je nedílnou součástí dalšího vyjednávání. Tato schopnost se vám hodí při komunikaci, práci v týmu i organizaci práce.

8.    Zvyšování kvalifikace – Protože se vše neustále mění a rychlý vývoj se týká většiny oborů, je dobré zůstat takříkajíc v obraze. Zaměstnanec se má vždy co učit. Jde však o to, zda je ochotný se účastnit firemních vzdělávacích kurzů nebo se v rámci své kvalifikace vzdělávat i sám.

9.    Schopnost řešit problémy – V inzerátech tuto vlastnost najdete pod pojmem analytické myšlení. Umění rozpoznat a vyřešit vzniklé obtíže je pro další růst podniku velice ceněnou vlastností. Nalézt navíc v množství řešení to správné je devízou, která překoná vše.

10.    Pracovitost – Možná se budete divit, ale ukázat ochotu k práci a skutečně ji mít je jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé u uchazečů i pracovníků velmi často hledají marně. Aktivně přijímat úkoly a investovat energii do své práce není nic, za co by se měl člověk stydět. Pokud vás práce baví, je to samozřejmou součástí vašeho nadšeného přístupu.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

NÁBYTEK-BYDLENÍ.CZ

Internetový obchod s nábytkem, e-shop nabízí moderní, designový nábytek všeho druhu.

Další firmy naleznete v katalogu firem