O umění naslouchat

Mluvit umíme všichni. Ale zavřít ve správný okamžik ústa a pozorně naslouchat tomu, co říká Váš společník, je někdy mnohem těžší. Už proto, že mnoho lidí vnímá dialog jako možnost prezentovat až prosazovat své názory a postoje. Správné naslouchání je přitom zásadní jak v osobním životě, tak v pracovních vztazích.

Skutečné naslouchání patří k základním kompetencím dobrého manažera.

„Sluch užíváme naprosto rutinně – přesto je naslouchání uměním. Většinou neposloucháme se záměrem, abychom druhému porozuměli, ale abychom mu mohli odpovědět. Pokud se naučíme druhým věnovat dostatečný prostor, otevřou se nám nové kvality vztahů s ostatními lidmi. A to nejen v manželství a rodinném životě, ale i ve světě businessu.“
Barbara Hansen Čechová – Základem úspěchu je umění naslouchat – Škola komunikačních dovedností I.

Nasloucháte, nebo si jen připravujete řeč?

Brát odpověď Vašeho partnera v dialogu jako pouhý odrazový můstek pro Vaši řeč je závažná chyba – nesoustředíte se na řečené a jen se pokoušíte utvrzovat sebe i okolí ve svém přesvědčení. Uniká Vám tak potenciál rozšířit své obzory o pohled někoho jiného a k tomu ztrácíte důvěru svého partnera – který buď „nenaslouchá“ stejným způsobem jako Vy, nebo chápe, že se o jeho názory ve skutečnosti nezajímáte.

Proč pozorně naslouchat

Nehledě na fakt, že se tak můžeme dozvědět leccos zajímavého a užitečného, aktivním nasloucháním upevňujete mezilidské a obchodní vztahy. Člověk, který cítí, že se mu naslouchá, že se pokoušíte porozumět jeho vidění problému a emocím, které s tím spojuje, k Vám snadněji získá důvěru nezbytnou pro partnery i spolupracovníky. Bude tak ochotněji spolupracovat a v případě nouze víte, že se na něho můžete s důvěrou obrátit.

Jak se naslouchání naučit?

Zjišťujete, že se během delší konverzace ztrácíte, necháváte svou mysl bloudit a maně uvažujete o dalších povinnostech nebo o tom, co byste si dali k večeři? Není příliš divu – umění naslouchat se totiž nikde neučíme. Jsme vedeni k přesnému vyjadřování a k tomu, abychom se dokázali prosadit v diskuzi. Na neméně důležitou schopnost neprosazovat se za každou cenu a nechat prostor pro sebevyjádření ostatním lidem se ale občas zapomíná.
Bruce Wilson, instruktor a podnikatelský poradce ve Spojených státech, doporučuje pět kroků pomáhajících k efektivnímu naslouchání svým pracovním partnerům i zaměstnancům:

Ustupte do pozadí

Nesnažte se hned na začátku rozhovoru vyjádřit svůj postoj k tématu a nechte svého partnera domluvit. Počkejte s odpovědí, dokud nezjistíte, co doopravdy chce říct. Nepřerušujte ho hlasitým souhlasem ani nesouhlasem a v žádném případě nesuďte, dokud neznáte všechny okolnosti. Časté přerušování a příliš rychlé vyjadřování vlastního názoru může mluvícího odradit od pokračování; v obavách něco spíše zamlčí nebo upraví v odpovědi na Vaše reakce.

Opusťte multitasking

Schopnost uvažovat o více věcech naráz byla po dlouhou dobu vnímána jako pozitivní. Při mezilidském kontaktu ale brání zacílenému soustředění a hlubšímu ponoření se do problému. Zejména jste-li unavení, nebo Vás probírané téma tolik nezajímá, je snadné sklouznout pouze po povrchu věcí.

Lidé si většinou všimnou, když posloucháte jenom na oko. Můžete si dovolit riskovat negativní pocity, které u nich takové zjištění přirozeně vyvolá?

Při přípravě na důležité jednání eliminujte předvídané rušivé momenty – vypněte telefon, odstiňte hluk z ulice, nesjednávejte si žádné další schůzky na dobu bezprostředně po plánovaném rozhovoru. Posaďte se s partnerem někam, kde bude vidět, že během Vašeho rozhovoru nečistíte poštovní schránku ani neprohlížíte titulky zpravodajských serverů.

Pokud snadno ztrácíte soustředění, ujasněte si předem, proč je důležité naslouchat Vašemu partnerovi v rozhovoru a co si od toho slibujete.

Dejte najevo zájem

V okamžiku, kdy se Váš partner odmlčí, rekapitulujte stručně řečené a ujistěte se, že správně rozumíte problému. Často pomáhají dobře zvolené metafory.

Používejte napojující slova a fráze – rozumím, jasně, samozřejmě, proč ne a podobně.

Využívejte řeči těla – pokud za Vámi do kanceláře přijde kolega s nějakým problémem, dejte najevo, že jste připraveni se mu plně věnovat. Zavřete dveře, odkloňte monitor a vypněte vyzvánění na svém mobilu. Současně vyhledávejte a udržujte oční kontakt. Při naslouchání se nedívejte z okna a nepopotahujte se bezmyšlenkovitě za konečky vlasů, ale nakloňte se ke svému partnerovi a ruce nechte v klidu.

O řeči těla se napsalo nemálo knih – pokud Vás zajímá, co na Váš postoj a gestikulace prozrazují, prolistujte si například knihu manželů Peasových Řeč těla.

Nedělejte z ničeho tragédii

Pokud se Vám jde podřízený přiznat k chybě, oceňte jeho odvahu a nesrážejte jeho sebevědomí ještě níže přehnanou reakcí. Ujistěte ho, že všechny problémy se dají vyřešit, a dejte dohromady návrh, jak chybu napravit.

Naslouchat neznamená podléhat

To, že dokážete bedlivě naslouchat, vůbec neznamená, že byste souhlasili s prezentovaným a snadno přijímali cizí názory za své. Při naslouchání jde o porozumění druhému člověku, o vhled do jeho starostí a postojů, nikoli o vzdání se vlastní perspektivy.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

ESTETICO s.r.o

Komplexní realizace pro privátní a komerční interiéry v tuzemsku a zahraničí. Interiér pro byt, dům, kancelář, restauraci nebo prodejnu.

Další firmy naleznete v katalogu firem