Toastmasters, aneb proč jsou mistři topinek dobrými řečníky

„… a přivítáme Moniku,“ zvolá moderátor večera a uvede na pódium mladou Slovenku, která předstupuje, aby přednesla svoji druhou klubovou řeč. Je to jeden z desíti řečnických projektů, které by měl postupně splnit každý člen klubu. Vítejte do klubu brněnských Toastemasterů, mezi lidmi všeho věku, kteří se rozhodli nezlenivět a pracovat na sobě.

Název klubu vychází z anglického toast, čili přípitek (nebo taky toust či topinka). Jeho základem je snaha naučit se dobře mluvit před lidmi. Ale u toho to nekončí – toastemasteři se věnují i měkkým dovednostem.
Moničin projekt je zaměřený na strukturu řeči. Měla by tedy vytvořit obzvláště silný úvod a závěr, plynule přecházet od jedné myšlenky ke druhé a formulovat jasné poselství. „Co mi dalo plavání,“ začne. Trochu se jí chvěje hlas, ale nezadrhne se a statečně pokračuje dál.

Každý člen klubu dostane dvě příručky. Obě obsahují deset projektů – jedna řečnické, druhá je zaměřená na měkké dovednosti. V příručkách je přesně popsáno, jaký je cíl projektu a co se od něj očekává.

Časoměřič ukazuje zelenou kartičku – to znamená, že Monika už mluví pět minut. Pak oranžovou – šest minut. Po další minutě zvedá červenou. Monika musí improvizovat. Má teď přesně třicet vteřin na to, aby skončila řeč, jinak v projektu neuspěje. Uspíší závěr, a když s přehledem svůj výstup ukončí, publikum ji odmění zaslouženým potleskem.

Úloha časoměřiče je velice důležitá. Řečníci by měli mít řeč zcela pod kontrolou a přizpůsobit ji času, který jim byl vyměřen. A nejenom řečníci. Časoměřič kontroluje i moderátora, porotce, kteří dávají zpětnou vazbu, a vlastně všechno, co se na setkání odehrává. Nutí členy, aby pracovali rychle a efektivně.

Monika se usměje a podá moderátorovi ruku – dává mu tak najevo, že mu předává slovo.

„Dámy a pánové,“ moderátor roztáhne ruce, „před vámi na stolech jsou malé papírky. Napište na ně, co se vám na řeči líbilo a co by se ještě dalo zlepšit.“ I tady hraje roli čas – publikum by mělo zvládnout zformulovat svůj názor v jediné minutě. Všichni se neustále trénují.

Poté po místnosti putuje obálka, do níž všichni kartičky vloží. Monika si je přečte až v klidu doma. Zpětnou vazbu ale dostane i na setkání. Přidělený porotce – v tomto případě je to Petr – se zvedá. Jeho úloha není jednoduchá – musí řečníka povzbudit ke zlepšení, ne ho demotivovat tak, že už nikdy nepředstoupí před žádné publikum.

Petr se ale usmívá. „Monika mi udělala velkou radost,“ říká. „Když sem před rokem přišla, připomínala mi tu kreslenou myš, Jerryho, jak se po špičkách plíží pro sýr, aby ho Tom neviděl. Skoro nebyla schopná promluvit. A teď se postaví před dav, usmívá se a ještě přednese skvělou řeč…“

Každé setkání je rozděleno na dvě poloviny. V té první by mělo vystoupit 5 řečníků a 5 porotců, kteří jim dají zpětnou vazbu. Ve druhé je na řadě improvizace a celkové zhodnocení večera.
Po krátké přestávce následuje druhá polovina setkání. Přichází čas improvizací. „Představte si, že se blíží konec světa,“ říká vedoucí dnešních improvizací Honza. „Mám tady devět rolí a devět situací. Každý řečník si náhodně vybere roli a situaci a poté začne hrát.“

Improvizací se může zúčastnit každý, tedy i nečlen klubu, který se přišel na setkání jenom podívat. Tentokrát se zvedli hned tři nováčci; museli sehrát kupříkladu babičku, která se dozvěděla, že každý nápoj v Kauflandu se změní na víno, opilého otce na svatbě své dcery, který ví, že všichni muži budou od zítřka neplodní, nebo nadšeného přírodního léčitele, který se musí vypořádat s tím, že zvířata začnou mluvit. Myslíte si, že je to jednoduché? Zkuste si dvě minuty improvizovat!

Aby ale nebylo všechno jenom o zábavě, přichází hlídač pozornosti, který publiku položí otázku z každé řeči a ověří si, jak jsme dávali pozor. Další je na řadě hodnotitel hodnotitelů, který dává zpětnou vazbu porotcům, a potom hlídač gramatiky, který vypichuje slovní berličky a gramatické chyby, jichž se mluvčí dopustili. Že už to stačilo? Ještě ne. Na samotný závěr se zvedá i porotce celého setkání, který dává zpětnou vazbu všem, kteří ještě nebyli zhodnoceni.

Proč to všechno?

Cílem toasmasterů je hlavně seberozvoj. Člověk se naučí mnohem více než jenom správnému přednášení. Zjistí, jak kontrolovat své tělo, jak jednat s druhými, jak dávat dobrou zpětnou vazbu, rychle přemýšlet, vzroste mu sebevědomí… A navíc se u toho bude dobře bavit.

Toastmaster je mezinárodní organizace, která vznikla v roce 1924 v USA a odtud se rozšířila do celého světa. V Brně fungují tři kluby: Brněnští Toastmástři, Brno Business Toastmasters a Brno Toastmasters (setkání jsou v angličtině). Přijít na ně může každý, i když není člen, a dokonce si může zkusit první dva projekty. Více informací na www.brnotoastmasters.cz.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

PROGRESS INTERIOR (pobočka Chrudim IV)

Kuchyňské a bytové studio nabízí luxusní moderní kuchyně, dětský rostoucí nábytek, 3D návrhy, vizualizace, realizace interiérů. Dodáváme kuchyňský nábytek, linky, stoly, židle, obývací stěny, pokoje. Návrhy moderních obývacích pokojů a kuchyní.

Další firmy naleznete v katalogu firem