Starší pracovníci ve firmě, zn.: rychlá, efektivní a kreativní práce

Díky tématu stárnoucí populace se můžeme již několik setkat také s pojmem věková diskriminace. Jde o jev, se kterým se bohužel řada starších pracovníků (50 +) setkává napříč trhem práce. Jakoby si vedení některých firem automaticky nasazovalo klapky na oči pokaždé, když některý z jeho zkušených zaměstnanců dovrší hranici zralého věku. Bez ohledu na jeho předchozí práci, úspěch a věrnost firmě se něj začíná nahlížet jinak. Starší pracovníci mají přitom pro podnik v řadě případů výrazný přínos.

Ideální stav

Je evidentní, že firmy bez ohledu na nabídku pracovních sil poptávají téměř nemožnou kombinaci kvalit jakými jsou nízký věk a zběhlost v oboru. Čerství absolventi a mladí pracovníci přitom nemají praxi, natož srovnatelné zkušenosti s kolegy ve zralém věku. Místo těchto bezcílných pokusů by se měly společnosti zaměřit na věkové vyvážení pracovních týmů. Přirozeně by došlo k předání zkušeností od starších těm nejmladším a nejméně zapracovaným zaměstnancům.

Výhody pracovníků ve věku 50+

– užitečné pracovní a životní zkušenosti
– loajalita k firmě
– pracovní flexibilita
– touha naučit se novým věcem
– lepší přístup ke klientům

Transparentnost

Chcete-li pozvat na pohovor zralejší a zkušenější adepty, měli byste vědět, že pro Vás budou oproti mladým nováčkům čitelnější už jen díky delšímu a obsažnějšímu životopisu. Z něj lze vyčíst řadu věcí jako jsou životní hodnoty, vztah k práci, zaměstnavateli a samozřejmě i využití nabitých dovedností v praxi a vlastní profesi. Tímto se absolventi zkrátka pochlubit nemohou. Upřednostníte-li mladou krev, vystavujete se nebezpečí, že nedlouho po vyškolení a investování do jejího vzdělání odejde získávat zkušenosti jinam. U starších pracovníků můžete v životopise vidět, zda byli loajální a stálí nebo přelétali mezi podniky podle aktuální situace na trhu.

Pružnost a pracovní morálka

Přestože trend dává stále přednost mladým uchazečům o práci, ani u nich není navázání pracovního poměru bez rizik. Především ženy se často setkávají s tím, že konkrétnímu zaměstnavateli buď nevyhovuje, že děti již mají nebo že jsou ve věku, kdy si je budou teprve pořizovat. Právě starších pracovníků se již podobné plány v osobním životě netýkají. Lidé ve věku 50+ už zkrátka svůj čas rodině věnovali a často se chtějí ještě vrátit v plném nasazení do práce. Díky tomu mohou v náročnějších provozech obsazovat i časově méně populární směny, kterým se ostatní z rodinných důvodů vyhýbají.

Mentoring

Nově přijatého staršího zaměstnance můžete v pracovním týmu chápat a také zaúkolovat jako poradce pro mladší kolegy. Stane-li se mentorem méně zkušených pracovníků, dojde zároveň k přenosu dovedností a také k věkovému vyvážení kolektivu. Věci, se kterými se nováčci a absolventi setkají poprvé, starší pracovníci už jistě zažili, takže budou moci ostatním profesionálně poradit. Sami jsou již navíc emocionálně tak vyzrálí, že se nezvyklými situacemi nenechají tak lehce rozházet a dovedou se lépe identifikovat se zákazníkem. I z toho důvodu je třeba starší pracovníky i nadále podporovat, vzdělávat a usnadňovat jim zapracování se do moderního chodu podniku. Uvidíte, že se to vyplatí.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Top Office

Nabízíme Vám ergonomické kancelářské židle, pohodlná kancelářská křesla, elegantní kancelářský nábytek i praktické kancelářské doplňky.

Další firmy naleznete v katalogu firem