Sick Building Syndrome

Vědecké studie si v poslední době často všímají negativního vlivu nezdravého pracovního prostředí v kancelářských prostorách na zdraví a pracovní výkon zaměstnanců a hledají cesty, jak tento vliv zmírnit či odstranit.

Soubor příznaků, které vykazují lidé, pracující v uzavřených prostorách s nevhodným mikroklimatem, se nazývá Sick Building Syndrome (Syndrom nezdravých budov). Podle studie WHO z roku 1984 je plných 30% nových či nově rekonstruovaných budov „nezdravých“. Mezi příznaky syndromu patří podráždění sliznic – hlavně očí a horních cest dýchacích, všeobecné zdravotní problémy, podráždění kůže, bolesti hlavy, únava, nespecifické alergické reakce a nepříjemné vjemy vůně a chuti. Někdy příznaky odezní po opuštění prostoru, ale v některých případech mohou být následky dlouhodobé až trvalé.

Hlavní příčinou SBS je nezdravé klima v uzavřených prostorách kancelářských objektů. To v sobě však obsahuje mnoho dílčích faktorů. Prvním z nich je nízká relativní vzdušná vlhkost – doporučená je okolo 50%, v kancelářích se však běžně pohybuje i okolo pouhých 20%. Následky pak jsou vysušení sliznic, což způsobuje jejich podráždění a nepříjemné pocity, oslabení imunity a zhoršené odbourávání škodlivých látek ze vzduchu. Dalším faktorem jsou nerovnovážné poměry běžných plynů obsažených ve vzduchu – v kancelářích je až 3x vyšší koncentrace CO2 než je průměr ve venkovním vzduchu, a nižší koncentrace kyslíku. Následky? Bolení hlavy, pocit únavy, vyčerpání, závratě. S tím souvisí i další faktor, což je obsah nebezpečných látek a pevných částic ve vzduchu. Toxiny se do vzduchu dostávají z nátěrových hmot, činností elektroniky jako jsou počítače či tiskárny, z parfémů, deodorantů, koberců, čistících prostředků, uvolňují se z umělých hmot i samotnou činností našich těl. Těchto nebezpečných látek je mnoho, mezi nejvýznamnější patří oxid uhelnatý, ozon, radon, formaldehyd, těkavé organické sloučeniny či azbest. Mnohé z nich jsou neurotoxiny nebo rakovinotvorné látky. U některých byla dokonce prokázána souvislost mezi leukémií či vznikem lymfomů – zhoubných nádorů lymfatického systému. Nezdravá je také vysoká koncentrace pevných částic ve vzduchu. Ty, hlavně v kombinaci se suchým vzduchem (vysušená sliznice má sníženou produkci hlenu, který přirozeně odstraňuje částice z těla) způsobují podráždění horních cest dýchacích, či jejich chronická onemocnění. Poslední problém kancelářských budov je vysoká koncentrace biologických patogenů – spory hub a plísní, bakterie i viry.

Zlepšování kvality vzduchu
Technická řešení

Mezi nenáročná technická řešení patří hlavně zlepšení výměny vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím. To je často technicky neproveditelné nebo dokonce kontraproduktivní – kvůli špatné kvalitě a znečištění venkovního vzduchu.

Dále můžeme využít zvlhčovače, ionizátory a pračky vzduchu. Tato zařízení ale mohou mít problémy s produkcí ozonu. Toho je i tak v kancelářích mnoho  příliš, a jedná se o jednu z příčin SBS. Při pořizování takovýchto zařízení musíme tedy věnovat pozornost příbalové informaci, kde by měl být údaj o produkci ozonu k nalezení.
S velmi zajímavým konceptem přišli čeští vědci v čele s prof. Heyrovským. Vynalezli patentovanou , tzv. fotokatalytickou aktivní barvu, která jen za pomoci světla neutralizuje škodliviny ve vzduchu (www.advancedmaterials1.com). Barva má povrch tvořený nanočásticemi oxidu titaničitého. Ty, pokud na ně dopadá UV záření, aktivují molekuly kyslíku ze vzduchu, které pak oxidují většinu cizorodých látek ve vzduchu – cigaretový kouř, toxiny, spory hub a plísní a dokonce i mikroorganismy jako viry a bakterie. Pro člověka je TiO2 zdravotně zcela nezávadný. Dlouhodobě se používá jako bílý pigment, a to dokonce i v potravinářství.
Nejpokročilejším technickým řešením jsou pak moderní hi-tech klimatizační systémy, které často kombinují celou řadu výše uvedených prostředků. Umožňují absolutní řízení klimatu uvnitř budov – udržují vlhkost vzduchu na určené hodnotě, vzduch zbavují od částic a toxinů a zároveň ho i sterilizují od biologických patogenů.

Překvapivé řešení z přírody – rostliny

Ano, bylo zjištěno, že překvapivě účinné řešení problémů spojených s SBS poskytují rostliny. Rostliny obecně pomáhají ke zlepšení klimatu zvlhčováním vzduchu, fotosyntetickou přeměnou oxidu uhličitého na kyslík a vychytáváním škodlivin ze vzduchu, které pak skladují ve svém těle. Konkrétní druhy pak specificky vychytávají nežádoucí látky ze vzduchu s velmi vysokou efektivitou. Pokud připočteme minimální náklady na pořízení a téměř nulové provozní náklady, vyjdou nám rostliny jako nejekonomičtější forma boje proti SBS.
Navíc se podařilo vědecky prokázat pozitivní vliv rostlin na efektivitu práce a na duševní pohodu zaměstnanců.

Florária

Se zajímavým využitím rostlin v interiéru přišla firma Vivaria (www.vivaria.cz). Jako první na trhu uvádí tzv. Florária – kombinaci živých rostlin a tekoucí vody, zasazené do přirozeného prostředí imitujícího přírodní vodopádek. Takové řešení přináší řadu výhod – předně jde o zajímavý designový kousek, který ozvláštní a oživí každý prostor, jedná se o exkluzivním doplněk. Díky využití koloběhu vody jsou Florária takřka bezúdržbová, a daří se v nich i náročnějším druhům rostlin.

Navíc vynikají i efektivitou v boji proti SBS – mnoho škodlivých látek se totiž rozpouští i ve vodě. Tam se buď ukládají, nebo jsou využity rostlinami skrze jejich kořenový systém.
Můžete si vybrat ze stálé nabídky firmy, nebo využít zakázkovou výrobu. Florária mohou být vestavěná do nábytku nebo solitérní, různých rozměrů, tvarů a barev, s různými způsoby osvětlení. Firma nabízí i velká biotopová florária, včetně kombinace Florária s akváriem.

Autor fotografií: Mikuláš Velenský

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

COMVEST, s.r.o.

Specialista na manažerský nábytek.

Další firmy naleznete v katalogu firem