První dny v nové práci aktivitu a pozornost jen nepředstírejte, buďte takoví

Personalisté a pracovní agentury při nástupu do nového zaměstnání lidem shodně doporučují pozitivní přístup. V případě, že jste se rozhodli změnit práci sami, bude Váš entuziazmus pramenit pravděpodobně z touhy po změně a z vidiny lepší pracovní pozice. Pokud jste museli bývalou firmu opustit nedobrovolně, optimismus se dostaví s nalezením nového místa. Pokud nemáte pozitivní přístup k novým věcem a situacím již v krvi, je třeba ho docílit záměrně. Kvalitní příprava Vám pomůže zvednout sebevědomí a překonat nervozitu z nového prostředí a pracovních povinností.

Je to ve Vaší hlavě

Ještě než vyrazíte první den do práce a začnete si na stůl rovnat své věci, zamyslete se nad tím, co Vás čeká a co sami od nového místa, kolegů a práce čekáte. Především pokud jde o Vaši první práci po škole, nebojte se nadchnout z úspěšného získání zaměstnání a těšit se do nového prostředí. Buďte otevření, projevte zájem učit se nové věci a s chutí spolupracujte s ostatními. Prvotní pokora před novými výzvami a úkoly se nevylučuje se sebedůvěrou ve vlastní schopnosti, kvůli kterým Vás  přijali.

Promyslete první den

V rámci příprav na vstup do nové práce byste neměli nic opomenout. Pokud jste ještě před nástupem neabsolvovali kolečko s osobními dokumenty po jednotlivých odděleních, vezměte si s sebou vše první den. Mimo životopisu a fotografie se bude hodit diplom či výpis z rejstříků trestů, je-li vyžadován. Při výběru oblečení zvolte eleganci před výstředností, čistý a upravený oděv před pohodlným oblečení pro běžný den. Pěkným oblekem či kostýmkem nic nezkazíte a příště můžete vizáž více přizpůsobit normám nové firmy. Máte-li k dispozici materiály k prostudování, nezapomeňte se na ně před nástupem do práce podívat. Snažte se sami co nejvíc dostat tzv. do obrazu, o zbytek se postarají kolegové a nadřízení.

Den D v práci P

– Buďte dochvilní
– Všem se představte na potkání (oficiálně to udělá nadřízený)
– Věnujte zvýšenou pozornost kolegům a dění na pracovišti
– Nezůstávejte stranou a nevyhýbejte se kontaktu s ostatními (stačí poslouchat – důležité je, že tam jste)
– Vytipujte si spojence a lidi, se kterými budete snadno vycházet (později Vám mohou poradit)

Adaptace a seznamování

V řadě článků najdete rady, jak se vypořádat s prvním pracovním dnem s tím, že zmínka o těch dalších chybí. První den je samozřejmě nejtěžší, ale v rámci poznávání pracovního prostředí a svých spolupracovníků je to jen startovní pole celého procesu sžívání se s novou prací. První dny a týdny Vám usnadní zvýšená pozornost. Všímejte si firemní kultury a sledujte chování ostatních. Vypozorujte fungování místní hierarchie a zaměřte se na drobné rituály kolegů (scházení se v kuchyňce na společnou kávu, hromadné odchody na oběd). Ke svému okolí buďte maximálně vstřícní při každém pokusu o seznámení. Lidé, kteří o Vás hned zpočátku projeví zájem, by Vám později mohli poradit s prvními pracovními úkoly a ukázat Vám firmu a její chod.

Zachovejte profesionalitu

Navazování pracovních vztahů je v průběhu pracovní doby o dost snazší, než budování přátelství. I když budete mít tedy štěstí a v nové firmě se Vás někdo ujme a bude se Vám věnovat, nevystrašte ho přílišným zabíháním do detailů. Alespoň zezačátku, než si budete zcela jisti svojí pozicí na pracovním i společenském žebříčku firmy, zdržte se některých nepříliš profesionálních projevů. Odborníci uvádí, že není vhodné hned v prvních dnech všechny kolegy informovat o svém osobním životě, politických názorech, mínění o ostatních zaměstnancích firmy či vůbec srovnávat předchozí a současné pracovní místo. Přejeme hodně zdaru v nové práci!

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

FORM Intriéry

Navrhujeme a realizujeme atypické interiéry, komerční firemní prostory, recepce, kanceláře.

Další firmy naleznete v katalogu firem