Pracovní etiketa všedního dne: Na co si dát pozor a co ještě zlepšit

Ohleduplné a slušné chování je dnes považováno za velkou výsadu jednotlivců víc, než kdy dřív. Je totiž smutným faktem každodenní praxe, že uznávání jistých společenských pravidel již není v současnosti považováno za normu. Etiketa, její znalost a respektování je přitom jasným vyjádřením úcty a vážnosti k ostatním osobám. Je třeba si uvědomit, že právě dodržování společenských konvencí bývá součástí prvního dojmu, který si o nás naše okolí dělá. V profesním životě je tedy nutné zvážit, jak by mohlo naše chování ovlivnit naši práci a její budoucnost. Porovnejte vlastní zvyklosti s etiketou všedního dne.

Přehled některých běžných situací, které občas přehlížíme:

Žádná odpověď

Pokud nemůžete někoho zastihnout osobně nebo telefonicky, nepronásledujte ho. Nehodí se, abyste na ředitele firmy čekali před a po poradě, případně mu svoje požadavky sdělovali na chodbě. Stejně tak nevolejte každých deset minut, ale vyčkejte až Vás dotyčný kontaktuje.

V kuchyňce

Buďte zdvořilí i na kolegy, které příliš nebo vůbec neznáte. Při vaření vody na kávu nebo čaj se zeptejte všech přítomných, zda také něco nechtějí.
Nebuďte ten, jehož jídlo se ve společné lednici měsíc rozkládá. Jde o obyčejnou ohleduplnost.

Cesta výtahem

Nikdy se netlačte do plného výtahu. Počkejte s klidem na další, je to známka trpělivosti.

Ostatní zaměstnanci firmy

Důkazem zdvořilosti je uctivé chování ke všem kolegům a pracovníkům firmy, servisní pracovníky nevyjímaje. Buďte proto stejně uctiví k členům IT servisu, ochranky, jídelny či údržby.

Papíry

Pracovní dokumenty a podklady na poradu se nehodí přenášet v nákupních, igelitových nebo sportovních taškách. Stejně tak byste je neměli nosit v ruce jen tak bez obalu nebo pouze v obálce. Především to platí v případě, že s nimi přicházíte z domova, od klienta nebo z jiné firmy a hrozí jejich ztráta či poškození (nepřízeň počasí).

Půjčování

Budete-li si chtít něco vypůjčit ze stolu Vašeho kolegy, dovolte se. V případě, že není na svém pracovním místě, vraťte po použití věc na své místo. Stane-li se Vám, že náhodou půjčenou izolepu nebo sponky v sešívačce spotřebujete, kupte nové.

Chůze po ulici

Pokud lze považovat chodník za bezpečný, měl by muž po své pravé ruce vodit vždy společensky významnější osoby. Pravá strana je považována za čestnou, a proto by měla být ponechána pro ženy, starší kolegy, hosty či klienty.

Dochvilnost

Stejně jako nenecháváte čekat přátele, na které se těšíte, neměli byste ztrácet čas Vašich klientů či kolegů. V době mobilních telefonů jsme si totiž rychle zvykli se raději automaticky omlouvat za zpoždění, než abychom udělali něco proti tomu.

Používání vizitek

Navštívenky jsou důležitou součástí pracovního, společenského a diplomatického styku. Používají se především při seznamování, představování nebo písemné komunikaci. Nezapomínejte je nosit na pracovní schůzky, porady, konference, firemní večírky, ale i do společnosti nebo do sportovního klubu. Nikdy nevíte, s kým se seznámíte.

Respektujte osobní zónu

Pracovní místo každého zaměstnance je jeho osobním prostorem, který by ostatní měli respektovat a dodržovat. Vidíte-li, že kolega pracuje nebo se k tomu chystá, nezastavujte se nebo nepostávejte u jeho stolu.

Nezívejte

Ačkoli za to člověk často nemůže, lze to překonat. Především byste se při potřebě zívat měli ovládat na poradách, při video konferencích, na školeních či přednáškách. Vypadá to neuctivě a při častém zívání dokonce arogantně.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

ESTETICO s.r.o

Komplexní realizace pro privátní a komerční interiéry v tuzemsku a zahraničí. Interiér pro byt, dům, kancelář, restauraci nebo prodejnu.

Další firmy naleznete v katalogu firem