Podle čeho ještě vybírat zaměstnance? Zkuste psychodiagnostické testy

Právě tato metoda dobře poslouží při ověřování charakteristik týkajících se výkonu povolání. Díky psychodiagnostice je možné dozvědět se informace, které se nedají získat jinou cestou. Prostřednictvím testů a interview se podrobně mapují schopnosti, osobnostní rysy, motivace nebo potenciál k rizikovému chování.

V čem je rozdíl?

Oproti běžným způsobům výběru nového zaměstnance, ke kterým řadíme životopis a pohovor, nabízí psychodiagnostika porovnání kandidátů prostřednictvím jejich dovedností, předpokladů, znalostí a potenciálu při dalším vzdělávání nebo rozvoji vedoucích schopností. Tato metodika je určena převážně pro manažerské a vedoucí pozice, naopak se nehodí pro běžnou administrativu a další řadové zaměstnance. Na základě důkladného ověření všech kompetencí se dále rozhoduje o přijetí nového zaměstnance nebo povýšení stálého pracovníka.

Práci za vás udělají profíci

Životopisy a pohovory si firmy většinou hodnotí a vedou samy. Na tomto základě poté vyberou nejvhodnějšího adepta pro konkrétní pozici. Až v průběhu času si ověří, zda vybrali dobře. Tuto úlohu v případě psychodiagnostických testů přebírá diagnostická agentura nebo assessment centrum. Ti mají své postupy a pro firmy tyto služby realizují na míru. Může jít o kolektiv stálých zaměstnanců, nábor nových nebo pouze testování vybraných osob. Odborníci budou pracovat tím způsobem, že je záměrně uvedou do situací podobajících se skutečnému pracovnímu prostředí, ale oprostí se od stereotypů a každodenních návyků.

Kam pro radu

Všemi možnými metodami diagnostiky zaměstnanců se mimo jiné zabývá široký obor zvaný HR management (human resources), čili lidské zdroje. Právě výše zmíněné assessment centrum je jednou z technik, kterou HR využívá. Experti v AC jsou schopni na kandidáty zjistit nebezpečně mnoho informací. Uchazeči budou vystaveni kritickým situacím, které prakticky prověří jejich skutečné reakce. Záměrně budou vystaveni stresu, budou muset v krátkém čase sestavit strategii prodeje nějakého produktu nebo budou řešit nepříjemnou situaci s potenciálním kolegou či nadřízeným.

Ne každý na to má

Assessment centrum v lidech vyvolává smíšené pocity. Uchazeči jsou všichni naráz pozváni do testovacího střediska, kde budou společně několik hodin plnit individuální i týmové úkoly. Dá se očekávat, že do kolektivu testovaných kandidátů odborníci nasadí špeha, který to všem ještě ztíží neobvyklým chováním. Velkým testem může být i brzká ranní hodina, ve kterou může testování v assessment centru začít. Odborníci na úvod zhodnotí dochvilnost, spolehlivost a loajalitu k budoucí firmě. Uchazeči mohou v AC strávit i celý den, čímž pozorovatelé zjistí, jak jednotlivci reagují při únavě a jak jsou efektivní, dají-li jim v závěru dne na první pohled triviální úkol – složit lego nebo vyřešit nějaký rébus. Testovaní se musí být například připraveni i na komunikaci v cizím jazyce. Prověřuje se zkrátka vše.

Diagnostické vysvědčení

Všechno toto zdánlivé mučení vede k tomu, aby firma do svého kolektivu dostala toho, koho potřebuje. Na své adepty dostane od poradenské agentury nebo assessment centra jakýsi posudek, který zohlední konkrétní firemní požadavky a potřeby. Vypíchne kladné i záporné stránky testovaného jedince, vhodnost jeho povahy pro výkon dané pozice a schopnost dlouhodobě zvládat všechny negativní vlivy s ní související. Výsledky z AC nezahrnují verdikt přijat/nepřijat. V případě nepříznivého hodnocení mohou vytipovat jinou pozici, na kterou by se uchazeč více hodil. Tím pádem nepřijde zkrátka firma, ani uchazeč.

Foto zdroj: free foto istockphoto.com

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

GALERIE A

Návrhy a poradenství při vybavování interiérů. Vybavíme a zařídíme obchody, kanceláře i byty a rodinné domy.

Další firmy naleznete v katalogu firem