Největší propagační kampaň

Soubor veletrhů FOR HABITAT bude v letošním roce největší ve své historii. Tomu odpovídá i letošní zvýšená propagace tohoto veletrhu. Organizátor veletrhu, ABF, a.s. letos investoval maximální množství prostředků do propagace, aby usnadnil vystavovatelům tíživou ekonomickou situaci a zvýšil tím i počet návštěvníků akce, včetně důrazu na jejich koupěschopnost.

Veletrh má téměř 100 mediálních partnerů. V tištěných a internetových médiích vychází na 300 inzerátů a samostatně je vedena PR kampaň veletrhu s množstvím článků.

Letos bylo více prostředků věnováno outdoorové reklamě. Poprvé ABF využívá transparenty
nad ulicí Legerovou a Sokolskou v Praze /33 transparentů/, nadstandardní množství billboardů, ale i bigboardů. Plakáty jsou nejen v mnoha stanicích pražského metra na eskalátorech, ale dalších 300 plakátů je na stanicích autobusů ve směru jízdy aut. V pražském metru jsou také využívány podlahové nálepky ve stanicích, včetně doplňující roznášky cestujícím v podobě letáků. Standardně ABF využívá i velkoplošné polepy pražských tramvají, které mají velký zásah díky mobilitě po celém městě. Během akce probíhá v metru pravidelná hlášení o konání veletrhu v Letňanech. Na veletrh je elektronickou formou pozváno téměř 100 000 návštěvníků, a to nejen samotnou ABF ale i pomocí mnoha partnerů s cílenou pozvánkou na odborníky.

Nadstandardní je letos i rozhlasová kampaň, která využívá nejen rozhlasových spotů, ale i sponzoring programů, soutěže a čtené informace a to min. na 9 stanicích. Mnohé stanice vysílají celoplošně v ČR. V televizi se informace objeví na ČT 1 a na kabelových televizích.

Zvlášť cíleně je připravována internetová kampaň, která obsahuje 20 různých druhů bannerů objevujících se na stovkách webových stránek. Důraz je kladen i na sociální síť Facebook, kde kromě představení jednotlivých vystavovatelů a jejich konkrétních exponátů je propagována návštěvnická soutěž o sedací soupravu za 60 000 Kč doplněná rovněž PPC reklamou.

Akce je propagována i do zahraničí formou bannerů na odborných serverech a v odborných časopisech. Vstupenky jsou distribuovány přes odborné svazy i na mezinárodních konferencích. Pozvánku obdrží přes 10 000 zahraničních partnerů. Kampaň je zaměřena také na cizince žijící v ČR, zvláště pak na ruskou klientelu a to i formou tištěných vstupenek v azbuce.
Samostatnou propagační kampaň vede i společnost M.I.P.  Group, která pořádá souběžný veletrh BYDLENÍ 2013 zaměřený na realitní a developerské projekty.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

TOKA, s.r.o.

Kompletní vybavení interiérů od návrhů po montáž

Další firmy naleznete v katalogu firem