Násilí na pracovišti se trefně říká tiché peklo

Šikana je fenomén, o kterém je slyšet především v poslední době. Přesto ho „zručně“ ovládali i naši předkové. Chování zvanému šikana se dobře daří v kolektivech, proto se s ním v hojné míře setkáme u dětí i v pracovních skupinách. Zatímco ve škole musí zasáhnout autorita učitele, v zaměstnání si lidé často musí poradit sami. Šikana se vyznačuje dlouhodobým, soustavným, systematickým, psychickým pronásledováním, které může mít řadu vážných následků pro svou oběť.

Propuštění = vysvobození?

Může to začít zdánlivě nevinnými srandičkami, narážkami na schopnosti a posmíváním. Šikana na pracovišti může přerůst ve vážný problém, který má dotyčného donutit například až k odchodu z práce. Po dlouhodobém psychickém týrání, vypětí a stresu se to však zdá jako jediné možné řešení a pracovníkovi se odchodem z práce zkrátka uleví. Nadřízený ho v rámci šikany může nesmyslně zahrnovat prací nebo mu naopak dávat úkoly neadekvátní jeho postavení v práci. Psychický teror se projevuje ponižováním, pomluvami, zastrašováním, ignorováním nebo finanční újmou. Šikana se dá vytušit i díky častým absencím pracovníka, zhoršením atmosféry ve firmě, poklesem výkonnosti nebo také obecnou fluktuací pracovníků ve firmě.

Mobbing: střelba do vlastních řad

Anglický pojem mobbing je výraz pro psychický nátlak mezi kolegy, čili pracovníky stejně postavenými. Mimo výše uvedených specifik se mobbing může projevit záměrným vyčleňováním z kolektivu, kritizováním práce nebo sexuálním obtěžováním. Útočník ve svém teroru pokračuje, pokud vidí, že je v něm úspěšný. Neudělejte mu tu radost a nestavte se do role oběti. Zezačátku, kdy možná ani vás samotné nenapadne, že jde o šikanu ze strany kolegů, se snažte vypadat nad věcí a berte hloupé narážky s nadhledem. Alespoň tak odborníci popisují ideální reakci oběti. Pokud například ostatní zmlknou ihned, jak vkročíte do kanceláře, místo nejistého pozdravu s úsměvem prohlaste, že to skoro vypadá, jako kdyby mluvili o vás. Sejde-li se toho víc, podrobně svůj problém popište nadřízenému.

Bossing: agresivní kohout na smetišti

Obdobou mobbingu je bossing, jehož iniciátorem je však nadřízený pracovník nebo přímo zaměstnavatel.  Agresor chce oběť poškodit před kolegy, znesnadnit či přímo znemožnit jí práci a psychickým i fyzickým nátlakem vymínit její odchod z firmy. Takto egocentrický jedinec se většinou cítí ohrožen, a proto se snaží konkurenci zneškodnit zákeřným způsobem. U bossingu je typické, že kromě psychického teroru může nadřízený využít i finanční újmu. Svou oběť může snadno připravit o různé nenárokové složky příjmu. Dále může vedoucí pracovník svému podřízenému vyhrožovat napsáním špatného pracovního posudku tak, aby špatně hledal nové místo. K dalším nástrojům patří také odmítání dovolené, zadávání práce mimo kompetence pracovní smlouvy či neustálá kontrola. V případě, že se s takovou formou diskriminace setkáte, je dobré si schovávat důkazy o komunikaci (emaily, scany z databáze úkolů), být asertivní a vše jít řešit za vyšším nadřízeným.

O sexuálním obtěžování se u nás nemluví

Tato velmi citlivá kapitola se také řadí k šikaně na pracovišti. Sexuální obtěžování se dá v průběhu delší doby specifikovat těmito projevy – obtěžování přes telefon, email, posílání nevhodného a nevyžádaného obsahu, nechtění tělesný kontakt, narážkami na soukromý život, podbarvenými vtipy, dvojsmysly. Jde zkrátka o všechny verbální, neverbální a fyzické projevy sexuální povahy, které uvádějí oběť do rozpaků, urážejí ji nebo popírají lidskou důstojnost. Oběťmi sexuálního obtěžování mohou být na pracovišti muži i ženy, nadřízení i podřízení. Předsudky nejsou v tomto případě na místě. Profesionální pomoc v případě jakéhokoli typu šikany na pracovišti poskytuje občanské sdružení Práce a vztahy – www.workrelations.eu.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

RIMEX INTERIÉR s.r.o.

Připravíme pro Vás komplexními návrhy interiérů a jejich následnou realizací.

Další firmy naleznete v katalogu firem