Jak v práci správně naložit s asertivitou

Existuje řada profesí a pozic, které od pracovníků vyžadují konkrétní dovednosti a vlastnosti. Jedním z důležitých rysů lidí na vedoucích místech by měla být i notná dávka asertivity. V pravém slova smyslu jde o sebeprosazování, zdravé sebevědomí nebo také nenásilné uplatňování vlastního názoru. Vedoucí pracovník by měl rozpoznat potřebnou míru svého působení. Je prokázáno, že pasivní lidé ve vůdčích pozicích nemají takovou autoritu a jejich oddělení nemusí pracovat efektivně. Přehnaná asertivita naopak u některých jedinců přechází až v agresivitu a aroganci. Tyto dva hraniční póly jsou považovány za nežádoucí extrémy, kterým by se měl každý manager raději vyhnout.

 Rozhodovat nemůže každý

Když se zeptáte zaměstnanců, jaké by měl mít jejich nadřízený nebo šéf vlastnosti, shodují se na takových hodnotách jako jsou kreativita, charisma, inteligence, vize, zápal či svědomitost. K tomuto výčtu patří také zmiňovaná asertivita. Zajímavé na ní však je, že oproti ostatním vlastnostem, které jsou všemi vnímány pozitivně, vzbuzuje asertivita také negativní konotace. Tento stav je způsoben tím, že je pro lidi snadnější všímat si špatných dopadů chování dominantního managera, než těch dobrých.

Pasivní vedení

Nadřízení neschopní se prosadit působí na své okolí nerozhodně. Vypadá to, že neví, co chtějí, což je zásadní problém. Asertivita je proto důležitá především v komunikaci s podřízenými pracovníky, kteří musí jasně pochopit instrukce vedoucího, jeho očekávání. Pokud dochází k nedorozuměním, míjí se v podstatě vůdčí pozice účinkem. Pasivnější lidi by měl v přímočařejším jednání motivovat fakt, že asertivní jedinci se snáz dostanou vpřed, k zajímavější a lepší práci. Někdy to ani nemusí být určeno jejich praktickými schopnostmi, ale tím, že schopně působí.

 

Hlavně to nepřehnat

Opakem pasivních vedoucích pracovníků jsou ti, kteří mohou v běžném pracovním provozu působit přespříliš povýšeně až agresivně. Co řeknou, to platí a diskuzemi či kompromisy se nezdržují. Místo hledání odpovědí nebo dalších argumentů útočí a dávají vinu ostatním. Takovým lidem schází upřímná zpětná vazba, na jejímž základě by změnili přístup ke svému pracovnímu nasazení i kolegům.

Jak se přiblížit zlatému středu

To je samozřejmě ideál, kterému se přibližuje jen těžko. Každý podnik, oddělení, skupina zaměstnanců i jednotlivý projekt potřebuje specifický přístup. Někdy je třeba pracovníkům nechat volné ruce a otevřené možnosti v seberealizaci, jindy je nutné je vést od začátku do konce. Při vyjednávání vhodných pracovních podmínek by měl lídr projevit patřičnou úctu svému protějšku a pak svůj (i opačný názor) důkladně vysvětlit. Odlišné postoje ostatních pracovníků a kolegů by potom neměl vnímat jako útok. Důležité je umět říci NE a umět svoje stanovisko vysvětlit.

Zdroj fotografie: istockphoto.com

 

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Jaroslav Pulchart - PUT

Nabízíme systém plných či prosklených interiérových příček umožňujících vysoce kvalitní dělení kancelářských, reprezentačních a podobných prostorů.

Další firmy naleznete v katalogu firem