Jak mít v podnikání pro strach uděláno

Jak to bývalo v dětství jednoduché. Člověku nechyběla spontánnost a nadšení pouštět se do nových věcí bez strachu z neúspěchu, bez touhy být nejlepší a dokonalý. S dospíváním jsme tuto schopnost postupně ztratili a začali si uvědomovat všechna možná rizika, která nás provází v osobním i profesním životě. V současné společnosti je strach vnímán jako slabost, jenže ona je to naopak pozitivní reakce, která nás chrání před nebezpečím. Zdravý strach je vždy na místě a nutí nás nedělat naprosté hlouposti. Ještě častěji ale lidi omezuje a nutí je ke stereotypnímu myšlení, které je vede k pocitu nejistoty v podnikání.

Kdo se bojí…

Pocit úzkosti a strachu v souvislosti s prací a seberealizací lidé pociťují především díky vlastní sebekritičnosti a příliš úzkému pohledu na svět. Snaha všechno škatulkovat a potřeba vše někam přesně zařadit nakonec ničí nás samotné. Jak si řekneme dále, podle určitého modelu člověk nemůže nikdy dosáhnout absolutního uspokojení z práce. Proto je důležité klást si více menších cílů, ze kterých budeme postupně získávat výsledky. Radovat se z maličkostí pro začátek stačí. Posouvání hranic člověka obrní a posílí. Příště už ho úzkost nedostane tak snadno.

Řešení?

Mít strach z pracovního selhání ve společnosti, která je zaměřená na výkon a úspěch měří na peníze, může být frustrující. Nemá cenu vykládat, že peníze nejsou všechno a že o ně přece vůbec nejde. V dnešní době skutečně o ně jde až v první řadě. Jenže pokud od své práce očekáváte nějaký smysl, měli byste si v ní najít i další důvody, proč se jí věnovat. Nejen, že vás začlení do společnosti, dá vám určitý řád, ale také vás může bavit. Víte, že někomu svou prací pomáháte nebo plníte sny. A to není vůbec málo.

Pohled z vrcholu pyramidy

Americký psycholog Abraham H. Maslow už v roce 1943 definoval stupnici lidských potřeb, které nás uspokojují a dělají nás šťastnými. Všeho můžete bezezbytku dosáhnout, jen seberealizace je na úplném vrcholu odštěpena, protože jí člověk nikdy nemůže definitivně naplnit. Vždy se můžete dál rozvíjet, více a lépe pracovat a stále pociťovat nové uspokojení z vykonané práce.

Co pomáhá

  • Dávejte si pozor na přehnané cíle
  • Nebuďte na to sami
  • Nesrovnávejte se s ostatními
  • Nezáviďte
  • Připomeňte si, proč svou práci děláte

Vkročte do pomyslného lesa

Za první krok lze označit už snahu něco se svými obavami dělat. Dále je důležité konkrétně popsat, čeho přesně se obáváte a zda vám to reálně hrozí. V této fázi je dobré přizvat někoho na pomoc, seznámit ho s nejistotou a požádat ho o pomoc. Společně se na problém podívejte a stanovte reálné cíle, kterých můžete postupně dosáhnout. Přijímejte ocenění za drobné úspěchy a hlavně si pamatujte, že občasný zádrhel a nerovnost na profesní cestě vás zocelí pro to, abyste mohli pokračovat dál. Ten, kdo se nikdy s neúspěchem nesetkal, je pak o to víc překvapen, když se něco podobného přihodí.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

DUOLIT, s.r.o.

Další firmy naleznete v katalogu firem