Firmy dělají při pohovorech opakovaně chyby, čímž odrovnávají nadějné uchazeče

Velkých společností, se složitou hierarchií a nemalými nároky na potenciální zaměstnance, je čím dál víc. Přibývá i lidí z ekonomické, technologické, obchodní, IT i právní sféry, kteří touží pro takové giganty pracovat. Jenže jim to samotné firmy ztěžují spletitou strukturou kompetencí, pozic a s tím souvisejícími prověrkami. Dvoukolové přijímací řízení je pro takové lídry na trhu málo, proto si chtějí každého nováčka řádně vyzkoušet a ověřit si jeho vztah k firmě, týmu i nejbližším kolegům. To má právě často za následek předčasnou „smrt“ uchazeče, který toto chození kolem horké kaše už nevydrží a z konkurzu odstoupí.

Smrt při pohovoru

Pocitů jako je frustrace, demotivace a rezignace jinak schopných adeptů na atraktivní pracovní pozici si všiml prof. John Sullivan ze San Francisco State University. Toto náhlé vyhoření nazval „death by interview“ a upozornil na řadu chyb ze strany firem, které mají selhání uchazečů za následek. Nejhorší je podle něho přitom velký počet pohovorů, kterým musí uchazeč projít, a přitom nemá tušení, jak si průběžně vede a zda má šanci na úspěch. Maximální počet pohovorů jsou dle Sullivana tři kola. Z dalších a dalších už jsou zájemci o práci rozpačití a netuší, co si od těchto pohovorů mají slibovat.

Opakování, matka lží

Počet pohovorů je přímo úměrný také počtu opakujících se otázek, které adepti dostávají od různých lidí. Pořád dokola odpovídat na dotazy typu, zda jsou týmoví hráči, co je na práci nejvíc baví a jaké jsou jejich největší přednosti, je dost matoucí. Člověk začne rychle pochybovat o tom, zda ten předchozí rozhovor měl vůbec smysl, když se ho jiný člověk z téže firmy ptá na totéž. To si to nemohli říct a předat výsledky posledního pohovoru? Pochybnosti začnou hlodat i ve svědomí uchazeče a on začne přehodnocovat a měnit odpovědi na opakující se otázky. Tím si každopádně nepolepší.

I firma přece ztrácí

Každé výběrové řízení stojí síly i zaměstnavatele. Bez jistoty výsledku musí vynaložit čas i peníze na pracovníky, kteří pohovory povedou. Zúčastnit se většinou musí minimálně náborář a manager. Dlouhé diskuze s uchazeči, které pracovníci vedou, přitom nejsou zárukou výběru kvalitního kandidáta. Je to risk a firmy proto organizují i několika kolová řízení, protože se obávají špatného rozhodnutí.

Východisko?

Než začne firma ubíjet zájemce o práci demotivujícími koly pohovorů, měla by tento proces zefektivnit. Pokud by se měl uchazeč setkat s větším počtem potenciálních kolegů, ať je to raději najednou. Ještě než podnik získá nového schopného pracovníka, měl by se ho pokusit nevyděsit a neodradit komplikovanými testy a rituály. Personalisté a náboráři by se měli snažit hodnotit účastníky průběžně. Postupně snižovat jejich počet a zbytečně neživit jejich naděje na zisk místa. Uchazeči, kteří mají se „smrtí na pohovoru“ zkušenosti, se následně hůře odhodlávají vstoupit do dalšího přijímacího řízení.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

ESTETICO s.r.o

Komplexní realizace pro privátní a komerční interiéry v tuzemsku a zahraničí. Interiér pro byt, dům, kancelář, restauraci nebo prodejnu.

Další firmy naleznete v katalogu firem