Buzzword: Slovní trendy, které si postupně osvojujeme

Říkáte si, že jste nikdy neslyšely o buzzwords, natož abyste je používali? Omyl. Jde o skupinu slov, která se nenápadně vplížila do obecné mluvy běžné populace. Dnes všichni přirozeně používáme pojmy jako internet, email nebo web, což jsou jedny z prvních a nejpoužívanějších buzzwords. Dnes jsou už oblíbené úplně jiná slova, která byla převzata z odborných termínů a stala se novým hitem současného jazyka. Podíváme se na stručný slovníček slov, se kterými se neztratíte při žádné debatě.

Blog

Elektronická alternativa k papírovému deníku vznikla ze slov web log. Blog má svého autora, čtenáře, ale i lidi, kteří o něm pouze mluví nebo se ho v budoucnu chystají psát. Nadužívání tohoto slova je sice neuvěřitelné, ale funguje. Slovo blog vede žebříček současných buzzwords. Vzhledem k tomu, že dnes může blogovat opravdu každý, liší se diametrálně kvalita a úroveň jednotlivých blogů.

Crowdfunding

Tento pojem je mezi buzzwords zcela nový a možná nebude tak univerzální jako blog, přesto je dobré ho znát. Jde o způsob získávání finančních prostředků na zajímavé osobní projekty formou sbírky. Prostřednictvím crowdfundingu může například autor knižní prvotiny sehnat peníze na její skutečné vydání od potenciálních čtenářů, které zaujme téma a anotace knihy. Existují specializované weby, kde se dají vyhledat různé projekty, na které můžete přispět.

Crowdsourcing

V podstatě jde o platformu, na jejímž základě se centrálně organizuje činnost směřující ke konkrétnímu cíli, která počítá s využitím uživatelů z řad cílové skupiny. Klasickým příkladem crowdsourcingu je Wikipedie, You Tube nebo Facebook, který za pomocí svých uživatelů přeložil své stránky do desítek jazyků.

Teambuilding

Stmelovací akce pro zaměstnanecké kolektivy se dostaly do povědomí veřejnosti velice rychle. Teambuilding vymysleli personalisté a manažeři, protože se domnívali, že výlet do divočiny a plnění různých úkolů zlepší atmosféru na pracovišti a zvýší výkon zaměstnanců v týmu. Sportovní aktivity, společensko-psychologické hry nebo adrenalinové sporty jsou mnohdy spíš zástěrkou pro absenci v práci a popíjení s kolegy. Nejenom, že se jako teambuilding označuje pomalu každá firemní udáost, ale o těch skutečných stmelovacích akcích mají sami zaměstnanci většinou značné pochyby.

Workshop

Workshop je druh školení či prezentace s praktickou ukázkou konkrétní činnosti, kterou si přítomní mohou vyzkoušet na vlastní kůži nebo vidět, jak funguje. Dnes se pojem tak rozšířil, že se užívá pro označení jakékoli ukázky či představení dovedností, které jsou k vidění na konferencích, festivalech nebo již zmiňovaném teambuildingu.

Homeoffice

Jde o práci z domova, kterou ale krátkodobě vykonává běžný zaměstnanec firmy. Nejde tedy o pojem pro živnostníky a drobné podnikatele, kteří mají často kancelář doma. Zaměstnanci pracují formou homeoffice v řádu dnů například kvůli hlídání dětí. Většinou člověk zjistí, že se mu hůře soustředí a práci, kterou jindy udělá za dopoledne, musí věnovat celý den.

Next generation

Velice populární označování nových modelů, většinou elektronických výrobků, které je potřeba odlišit od konkurence. Když něco zahrnete do produktů nové generace, budete vždy o krok dál před ostatními. Alespoň na oko. Pojem díky tomu v podstatě ztratil svůj význam a stala se z něho jen reklamní fráze, která o ničem konkrétním nevypovídá.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Atelier Beneš

Komplexní architektonické řešení interiéru od návrhu přes projekt až po realizaci na klíč.

Další firmy naleznete v katalogu firem