Archivace a bezpečnost dokumentů jsou důležitou součástí chodu každé společnosti

Nejste si zcela jistí kvalitou vlastních úložných systémů? Svěřte veškerou správu firemních dokumentů profesionálům. Bez papírových podkladů se ani v současnosti neobejde žádný provoz a podnikatel. Odpovídající péče a manipulace s firemními materiály je zárukou jejich lepší organizace a přehlednosti. Všechny tyto činnosti spadají do oblasti správy dokumentů, čímž je myšlena především archivace a skartace.

Odborníci na správu podnikových materiálů

Nemá-li podnik dostatečnou kapacitu k uložení všech potřebných dokumentů, může využít externí dodávky těchto služeb. Na českém trhu takto působí například brněnská společnost Royal Seal, která vlastní dvě velkokapacitní spisovny. Jejich výhodou je neomezený přístup, díky kterému má firma všechny své archiválie neustále po ruce. Pro snazší využití materiálů se navíc písemnosti převádějí do digitální podoby.

Uchování podnikových materiálů

Archivace slouží k zachování informací potřebných k dalšímu užití. Dohled na bezpečné uložení písemností a účetních podkladů by měl patřit k běžné náplni práce vybraných zaměstnanců každé firmy. Součástí samotné archivace bývá utřídění a uložení dokumentů. K archivaci jsou vhodná citlivá data, osobní údaje pracovníků i firemní tajemství a know how.

Řízená likvidace papírových i digitálních dokumentů

Opakem uchování firemních písemností je jejich skartace. Poslední, ale neméně důležitou, fází procesu užívání dokumentů je jejich definitivní zničení. I tento proces musí proběhnout na nejvyšší úrovni, aby byla zaručena bezpečnost všech informací, a tudíž i celé společnosti. Skartace musí proběhnout tak, aby se podklady nedostaly do cizích rukou a aby už po zničení nebyly čitelné. Ve všech těchto případech přistupuje firma Royal Seal ke svému poslání na sto procent.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Office Depot, s.r.o.

Kancelářské potřeby dodáme zítra nebo zdarma až do vaší kanceláře. Ať jsou to kancelářské židle, kancelářský nábytek, kancelářský papír, kancelářská technika, občerstvení či drogerie, téměř veškeré kancelářské zboží má náš internetový obchod skladem.

Další firmy naleznete v katalogu firem