Znalost řeči těla oceníte nejen v práci

Některé dovednosti jsou v pracovním prostředí k nezaplacení a rozpoznání řeči těla u ostatních k nim stoprocentně patří. V některých případech, víc než cokoli jiného, za nás totiž mluví spíše jen naše gesta a postoje. Ve chvíli, kdy se nebudete moci zcela spolehnout na slova Vašeho kolegy, obchodního partnera nebo člověka od konkurence, můžete se o jeho názorech a pocitech více dozvědět z jeho pohybů. To Vám dá potřebnou výhodu v dalším vyjednávání. Řeč těla totiž nejde oklamat ani zfalšovat.

Buďte vnímaví vůči svému okolí

Disciplína zabývající se řečí těla není nijak nová a nejde o záležitost posledních let. Díky ní se však neustále přesvědčujeme o významu neverbální komunikace, ze které lze mnohdy vyčíst víc, než si náš protějšek může myslet. Albert Mehrabian ve svých výzkumech například zjistil, že u přímé komunikace tvoří verbální složka pouze 35%. Zbytek vyjádříme svými gesty a mimikou. Pro obsah našeho sdělení jsou opět zcela zásadní složky neverbální a vokální komunikace. Samotná slova slouží především k přenosu informací. K jejich vyznění a zařazení do kontextu využíváme právě řeč těla.

Řeč těla v práciNaučte se číst ze situace

Když zvládnete prvních několik fint k odhalení základních lidských postojů a emocí, nezapomínejte, že nejde o univerzální interpretaci. Řeč těla je založena spíše na intuici a sledování doprovodných jevů, gest a kontextů, ve kterých jsou použity. Díky doprovodným pohybům a neuvědomělé mimice nelze řeč těla naschvál předstírat nebo se v ní omezovat, protože okolí lehce odhalí nesoulad mezi slovy a gesty, která mluvčí používá. Lze pouze říct, že s přibývajícím věkem a zkušenostmi ztrácí lidské posunky a projevy na zřetelnosti, takže lépe prokouknete mladší lidi, kteří si své chování ještě plně neuvědomují.

Řeč těla v práciÚvod do řeči těla

Zřejmě každý již v této souvislosti slyšel o tom, že paže zkřížené na hrudi znamenají odpor či nesouhlas. Jako univerzální výklad to jistě platí, jenže v různých situacích se interpretace liší. Pokud takového člověka potkáte v dlouhé frontě, bude spíše jen uzavřený vůči velkému množství cizích lidí okolo a nebude se chtít bavit. V případě, že člověk se založenýma rukama sedí na pracovní poradě ve chvíli, kdy něco argumentujete, zřejmě s Vámi spíše nesouhlasí. Rozumět řeči těla ostatních se naučíte pozorováním okolí, ale i svého vlastního chování. Dáváte často ruce do kapes, za záda nebo si neustále upravujete košili? Pro Vaše kolegy to jsou jasné signály, že vše není tak, jak říkáte.

Řeč těla v práciPoznejte nepřítele i dobré úmysly

Správný výklad řeči těla Vašeho partnera neslouží pouze k odhalení jeho lži nebo špatných úmyslů. Díky této dovednosti budete moci v práci rozeznat suverénní jedince, kteří své postavení dávají najevo i svými gesty a postoji. Převahu v situaci nebo v celé hierarchii dávají lidé znát několika základními způsoby. Pohled zpříma do očí nebo silný stisk ruky, při kterém někdy dokonce svou druhou dlaň položí na stisknuté ruce, aby Vám ukázali s kým máte tu čest. Také se stává, že se takoví lidé nebojí narušit osobní i intimní prostor lidí ve svém okolí. Vzpřímený postoj už poté patří ke zcela jasným symbolům nadřazenosti či sebejistoty.

Řeč těla v práciPři jednáních a poradách se bude hodit:

– podpírání hlavy znamená nejčastěji nudu
– klepání prsty o stůl či podupávání značí nervozitu
– sevřená dlaň a hlava opřená o natažený ukazovák symbolizuje zájem
– zkřížené nohy v kotnících jsou snahou ovládnout negativní pocity
– mnutí brady znamená nejčastěji rozhodování

Řeč těla v práciNevidí, neslyší, nemluví

V práci, při vyjednávání a uzavírání obchodních dohod je vždy potřeba důvěřovat svému partnerovi. Pokud ovšem během takových jednání vysílá rozporuplné drobné signály symbolizující nejistotu ve vlastním úsudku nebo dokonce záměrnou lež, měli byste zbystřit. Typy takových posunků můžete znát od trojice opic, které si zakrývají oči, uši a pusu. Pokud je takto ruka v blízkosti obličeje, znamená to s největší pravděpodobností klam či neupřímnost. Váš partner si je vědom svých nepravd a proto se rukou snaží zabránit jejich vyslovení či poslouchání. Obyčejné drbání nebo posouvání brýlí tak může znamenat něco víc. V případě, že si podobnými signály nejste zcela jisti a nechcete toho druhého ihned odsoudit za vyřčenou lež, požádejte ho, aby zásadní informace či argumenty zopakoval. Poté se přesvědčte znovu, jak se při tom chová.

Zdroje fotografií: wikimedia.org

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

PROGRESS INTERIOR

Interiérové studio vypracuje návrhy interiérů, moderních design kanceláří, 3D vizualizace. Realizujeme firemní interiéry na klíč.

Další firmy naleznete v katalogu firem