Sjednejte si co nejvýhodnější smlouvu při pronájmu kanceláře

Vzhledem k tomu, že náklady na provoz kanceláří jsou nepřehlédnutelnou položkou v ročním rozpočtu firmy, měly by pronajaté prostory plně odpovídat jejím potřebám. K vaší plné spokojenosti a bezproblémovému provozu kanceláří slouží dobře sestavená nájemní smlouva, v níž ošetříte veškerá práva a povinnosti smluvního vztahu. Podíváme se na všechny náležitosti nájemní smlouvy, které byste před jejím podpisem neměli opomenout.

 

 

Spolehněte se sami na sebe

Fakt, že vám pronájem kanceláří zprostředkovává realitní agent ještě neznamená, že pro vás budou smluvní podmínky výhodné. Veškerý postup a především samotnou smlouvu byste si měli nechat zkontrolovat od vlastního právníka. Začněte s tím, že si ověříte, zda jsou pronajímané prostory skutečně vedeny jako nebytové. V případě, že máte nějaké specifické požadavky, měl by je pronajímatel zanést do smlouvy.

Pronájem kanceláří a smluvní podmínky

Neplaťte zbytečně víc

Vzhledem k tomu, že se na komerční prostory nevztahuje regulované nájemné, může si pronajímatel stanovit cenu dle vlastních požadavků. Pro představu o průměrných nájmech v dané lokalitě si u okolních nájemců ověřte výši jejich nákladů na pronájem. Smlouva by měla dále upravovat jak často, za jakých podmínek a do jaké míry se může navýšit nájemné. Obě strany by také měly přesně specifikovat, zda budou do celkové částky zahrnuty i náklady na energie.

Smlouva by měla konkrétně upravovat:

1. smluvní strany
2. předmět nájmu (stav, vybavení)
3. dobu nájmu a jeho začátek
4. výši nájemného, dalších poplatků a jejich splatnost
5. vztah pronajímatele k prostoru (vlastník, nájemce)
6. podmínky užívání bytu
7. odpovědnost za škody a provádění oprav
8. povinnosti při skončení nájmu

 

Máte řadu práv, ale i nějaké povinnosti

Hodláte-li pronajaté prostory využívat dlouhou dobu a pro své účely je chcete stavebně upravovat, měli byste to také zahrnout do smlouvy. Nájemce má právo provádět stavební zásahy a dokonce si může umístit na budovu vnější reklamu, která by měla souviset s obchodní činností. Dejte si také pozor na to, jak smlouva vymezuje pojištění pronajatého prostoru. Většinou je to tak, že pronajímatel požaduje po nájemci pojištění prostor na jeho vlastní náklady. Zajistí si tak případnou úhradu vzniklých škod po dobu trvání pronájmu.

Pronájem kanceláří a smluvní podmínky

Opravovat nemusíte, platit ano

Další věc, které by se měla smlouva detailněji věnovat je také stav kanceláře a jejího případného vybavení, v jakém vám ho majitel předal. Pro tuto příležitost se ke smlouvě přidává příloha se seznamem věcí a někdy je součástí i fotodokumentace. S tím souvisí určení zodpovědnosti za škody a za provádění oprav. Některá smlouva totiž všechny tyto položky řadí k povinnostem nájemníka, ale řada pronajímatelů si vyhrazuje nárok opravovat prostory samostatně. Nájemník má poté na starosti pouze finanční kompenzaci.

Závěr smluvního vztahu

I tuto část je třeba řádně ošetřit. V případě zájmu by měla smlouva uvádět možnost automatického obnovení smlouvy o pronájmu. Rozhodně však musí obsahovat podmínky, za kterých může dojít k ukončení smluvního vztahu jednou ze stran a k jejich vzájemným povinnostem. Nájemce by měl především prostory uvést do původního stavu a předat je zpět. Pronajímatel by měl zase stanovit lhůtu, ve které by se měl nájemce vystěhovat a umožnit mu bezproblémový odchod.

Zdroj fotografií: top-office.cz

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Letsgood.com, s.r.o.

Vyvíjíme moderní softwarové aplikace pro život a business.

Další firmy naleznete v katalogu firem