Portál Vkanceláři.CZ je archivován Národní knihovnou České republiky

Náš portál Vkanceláři.CZ je  archivován Národní knihovnou České republiky, což značí, že byl uznán jako kvalitní webový portál s materiály významné informační hodnoty. V současnosti existuje mnoho elektornických zdrojů  a publikací, mezi kterými můžeme nalézt i ty, které pro nás mohou mít vysokou informační či kulturní hodnotu.  Otázkou však zůstává, zda jsou tyto kvalitní webové portály a  důležité informační zdroje uchovávány i pro budoucí generace.  Odpověď zní ano. Díky projektu WebArchiv je možné tyto zdroje archivovat a uchovat pro budoucnost jako součást národního kulturního dědictví.  Prostřednictvím WebArchivu Národní knihovny ČR jsou tak archivovány  také naše webové stránky Vkanceláři.CZ.

Co je WebArchiv?

Jedná se o projekt, který vznikl v roce 2000 v rámci programového projektu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR  „Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet“. Jedním z důvodů vzniku byl nárůst množství elektronických textů, které byly publikovány prostřednictvím internetu, ale nebyly průběžně archivovány.  Snaha archivovat webové publikace se však stala celosvětovým trendem, a proto  vznikl v České republice tento projekt, který se uchováváním těchto webových publikací zabývá.