Podívejte se, co vše může v současnosti vaše firma outsourcovat

V situaci, kdy vedení společnosti zjistí, že by mohlo některé produkty či služby dostávat ve vyšší kvalitě a s nižšími náklady, je na čase je vyčlenit z vlastního výrobního procesu. Pro firmu je z mnoha důvodů výhodnější odebírat část výrobních postupů nebo servisní služby od někoho jiného. Odpadá zodpovědnost, koordinace všech procesů v podniku je jednodušší, nemluvě o kvalitnějších a finančně dostupnějších produktech.

 

 

Podstata vyčlenění

Společnosti si musí dát pozor pouze na to, aby nevyčlenila podstatnou část základního předmětu podnikání. Základem outsourcingu je totiž uzavření smlouvy s vybraným externím poskytovatelem, jehož zaměstnanci budou vytvářet produkty pro firmu. Výhodou může být i fakt, že outsourcované služby jsou poskytovány na základě nových technologií, ke kterým by jinak firma neměla přístup.

Co outsourcovat

Tento postup se využívá především pro obslužné procesy jako jsou správa IT, ostraha, úklid, doprava, strava či ubytování. Některé firmy se však orientují na poskytování služeb z oblasti účetnictví, marketingu, personalistiky nebo práva. Typickým příkladem vyčleněné činnosti je komunikace se zákazníkem. Callcentrum je schopno v tomto ohledu obsluhovat několik klientů najednou.

Outsourcing v praxi

Obecný výklad je sice jasný, ale v rámci konkrétních situací nemusí být až tak jasné, kdy o outsourcing jde a kdy ne. Z hlediska nových podnikatelských trendů bychom mohli jako vyčleněnou činnost nazvat i virtuální kancelář, která pro firmu zajišťuje oficiální sídlo společnosti. O outsourcing se také jedná v případě, kdy máme externího správce kancelářské techniky. Poskytovatel těchto služeb se stará o správu a servis počítačů od antivirových programů až k náplním do tiskáren. Pokud si však podnikatel pořídí pokladny a součástí kupní smlouvy je i pravidelný servis, už nemůžeme mluvit o outsourcingu.

Zdroj fotografie: wikimedia.org

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

ELBEN, s.r.o.

Výroba nábytku do kanceláří a firemních interiérů.

Další firmy naleznete v katalogu firem