Multikulturní kancelář

Studium a práce v zahraničí se stávají běžnou součástí našich životů. Stejně často se setkáváme s kolegy z různých zemí a kultur. Přínos seznámení se s odlišnou kulturou je nezpochybnitelný: jiný úhel pohledu a přístup k řešení problémů  nás mohou v mnohém inspirovat. Na druhou stranu se ale setkáváme s neporozuměním a přežívajícími stereotypy vyplývajícími z povrchní znalosti jiných kultur.

Řízení kulturní rozmanitosti

Schopnost efektivně pracovat v multikulturním prostředí se rychle stává součástí tzv. měkkých dovedností. Řízení kulturní romanitosti se tak v současnosti zařadilo mezi základní manažerské dovednosti.

Jak předejít neporozumění

Podstatou je dbát na to, aby se všichni členové týmu vzájemně poznali. Nejen povrchně, ale aby měli možnost proniknout hlouběji do zvyků a hodnot důležitých pro jednotlivé kultury.

Seznamovací večírky a teambuldingové akce, v jejichž rámci všichni představí své země, jsou dobrým začátkem. Nesmíme ale zapomínat na to, že i přístup k prezentaci vlastní kultury se může znatelně lišit: zatímco Češi svůj národ s klidem zkritizují a zesměšní panující stereotypy, pro většinu Asiatů je podobný přístup nepřípustný, zejména v kolektivu, který lépe neznají. Vynasnaží se svou kulturu ukázat v co nejlepším světle a citlivým otázkám se vyhnout.

Nonverbální komunikace

Gestikilace a mimika už zapříčinily nejedno neporozumění.

I prostý úsměv má v jednotlivých kulturách zcela odlišný význam. Jeden příklad za všechny: Pokud se zeptáte Inda na cestu a on ji nezná, s úsměvem Vás pošle libovolným směrem. Záporná odpověď se považuje za velice nezdvořilou a úsměv je v tomto případě projevem rozpaků.

S gesty je to ještě složitější: mnohá gesta, která považujeme za přirozená a skoro univerzální, mohou v jiné kultuře nabývat zcela odlišného a dost možná urážlivého významu.

Je nutné dokázat číst i mezi řádky a nespoléhat se pouze na vyřčené.

Markantní rozdíly panují v přístupu k improvizaci, dodržování termínů i k pokládání otázek.

V českém prostředí nemálo ceněná schopnost improvizace může být na západ od našich hranic odsuzována jako nesystematičnost a v horším případě jako neschopnost držet se dohodnutých postupů.

Přístup k přesnosti a dodržování termínů se značně odlišuje už uvnitř Evropy, což se stalo podkladem pro celou řadu národních stereotypů a vtipů. Nicméně zkušenosti vskutku dokládají, že máte-li se sejít v určitou hodinu, Němec bude na místě setkání přesně, Čech se přiřítí s desetiminutovým zpožděním a Řek s úsměvem přikráčí o hodinu později.

Nejhorší je se nezeptat – základní pravidlo platící při nástupu do nového zaměstnání. Včasnou otázkou se vyvarujeme mnoha zbytečných chyb a ušetříme trápení sobě i kolegům. Pro většinu Číňanů je ale otázka projevem nepochopení a tedy něčím naprosto dehonestujcím, čemuž se je třeba za všech okolností vyhnout.

Meze zdvořilosti

V tradičně založených kulturách je nesouhlas, zejmnéna nesouhlasí-li níže postavená osoba, pokládán za projev špatného vychování. To může v západní společnosti zakládající si na inspirativní debatě přinášet nemálo potíží.

Jak se máte? V České Republice je tato fráze stále chápána jako otázka vyžadující upřímnou odpověď. Ve Velké Británii jde naopak o tradiční zahájení rozhovoru, které nenese žádný význam, a na které se odpovídá opět frází. Pokud začneme líčit své potíže se sousedy nebo probíhající nevolnost, přivedeme svého britského společníka do značných rozpaků.

Jak z toho ven?

Zkuste si předem co nejvíce zjistit o kulturách, s nimiž se dostanete do styku.

Další inspiraci najdete v článku Kulturní rozdíly mají i výhody a ve studii Organizační kultura a národní kultura.

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

PROGRESS INTERIOR (pobočka Chrudim IV)

Kuchyňské a bytové studio nabízí luxusní moderní kuchyně, dětský rostoucí nábytek, 3D návrhy, vizualizace, realizace interiérů. Dodáváme kuchyňský nábytek, linky, stoly, židle, obývací stěny, pokoje. Návrhy moderních obývacích pokojů a kuchyní.

Další firmy naleznete v katalogu firem