Docházkový systém

Docházkový systém je komplexní řešení pro evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv. Skládá se ze softwaru pro zpracování dat, identifikačních médií, docházkových a přístupových terminálů, elektronických zámků, turniketů, automatických bran a závor.

Jejich základní rozlišení přichází dle použitého identifikačního média – kontaktních a bezkontaktních či karta/čip a biometrický údaj. Ke kontaktním identifikačním mediím patří i dnes už archaické metody pomocí děrované docházkové karty nebo zápisu do docházkové knihy. Zde probíhá zpracování dat ručně a samotný systém evidence docházky je od identifikačního média oddělen. Není možné účinně monitorovat pohyb zaměstnanců a rozdělovat práva k přístupu do různých částí společnosti. Tyto možnosti získáváme až propojením systému s identifikačními médii pomocí docházkových a přístupových terminálů s administračním softwarem. Možnosti komunikace jsou buď offline se stažením dat v určitých časových intervalech nebo online, kdy komunikace probíhá v reálném čase. Terminály tedy prostřednictvím stažení dat a jejich následným zpracováním umožňují zpětnou vazbu, kontrolu nad docházkou zaměstnance a jeho pohybem v rámci objektu společnosti. Turniket

Zaměstnanec má jasně dané možnosti, kam se smí dostat, jeho příchody a odchody jsou zaznamenány a tento soubor dat je pak zpracován administračním softwarem docházky zaměstnanců. Identifikačními médii mohou být čipy a karty. Buď jsou kontaktní, k přenosu informací a k autentizaci dochází přiložením identifikačního média k terminálu, nebo bezkontaktní, ke kontaktu mezi identifikačním médiem a terminálem dochází např. pomocí ultrazvuku. Způsoby autentizace s identifikačním médiem narážejí na možnost zneužití identifikačního média třetí osobou a tím i vstupem nesprávných dat do docházkového systému. Proto jsou s ohledem na jednoznačnou identifikaci a autentizaci zaměstnance řešením systémy s využitím biometrických dat zaměstnance.

Biometrické senzory mohou být založeny na zpracování otisku prstů, geometrie obličeje, oční duhovky, oční sítnice, tvaru krevního řečiště ruky, tvaru ušního boltce, nehtového lůžka a či absorpčního spektra lidské kůže. Dále rozeznáváme behaviorální metody identifikace. Tedy pomocí analýzy hlasu, analýzy dynamiky podpisu, dynamiky stisku kláves a pomocí dynamiky chůze. Samostatnou kapitolou je identifikace podle DNA zaměstnance.

Doch8ykov7 szst0mSoučasné docházkové systémy nabízí modularitu. Zákazník sám si tedy může zvolit metodu autentizace a identifikačního média a firmy jsou schopny tomu přizpůsobit docházkový systém. Jádro docházkového systému tedy tvoří administrační software, který umí flexibilně zpracovat vstupy z identifikačních médií a odpovídajícím způsobem vyhodnotit výstupy. Nabídka na trhu je velice různorodá a nedají se jednoznačně definovat výhody a nevýhody jednotlivých systémů, protože jsou vždy přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníka. Docházkové systémy by každopádně měly umožňovat následující funkce: registrace u terminálů, automatické vložení přestávek v pevných časech, automatické vložení přestávek po odpracovaných intervalech, přístupový systém (pomocí skupin individuálně nastavit jeho práva pro otevírání dveří bran závor a turniketů), poskytnutí komplexních dat pro zpracování mezd, monitoring využití pracovní doby zaměstnance a tiskové výstupy z docházkového systému.

Na českém trhu můžeme uvést systémy firem ID-WARE od ID-KARTA s.r.o., docházkový systém ACCESS (NORTHERN (HONEYWELL), KANTECH (TYCO), TECHFAS ) od NWDC, dále ATTAX / ACTATEC / BCN 100 / BCN 200 od firmy INCO spol. s r.o., docházkový systém EKD5 od Jan Nižník – ELVIS a docházkový systém AKTION od EFG CZ spol. s r.o..

Zdroj obrázků: aktion.cz, elvi.cz, id-karta.cz

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

Office Depot, s.r.o.

Kancelářské potřeby dodáme zítra nebo zdarma až do vaší kanceláře. Ať jsou to kancelářské židle, kancelářský nábytek, kancelářský papír, kancelářská technika, občerstvení či drogerie, téměř veškeré kancelářské zboží má náš internetový obchod skladem.

Další firmy naleznete v katalogu firem