10 věcí, kterých byste se měli na vánočním večírku vyvarovat

Prosinec je období, kdy firmy pořádají oslavy a akce pro zaměstnance a partnery společnosti. Na večírcích se bilancuje, hodnotí se úspěchy a především se budují bližší vztahy mezi kolegy a vedením firmy. Pozor si však dejte na přehnaná gesta a nevhodné chování. Chyb, kterých se můžete dopustit během vánočního večírku je celá řada. V následujícím článku si přečtěte ty nejčastější.

• ALKOHOL

Velká část ostatních zapovězených způsobů chování na firemní akci se odvíjí právě od tohoto bodu. Alkohol se při takové příležitosti podává ze společenských důvodů, k uvolnění atmosféry a kvůli celkové zábavě. Pokud jste ve firmě noví, nesnažte se do kolektivu zapadnout hned napoprvé pomocí alkoholu. Sledujte tempo ostatních a snažte se přizpůsobit. Hlavně pokud budou v pití střídmější a pomalejší. Na označení nováčka jako toho, co se opil na vánočním večírku, se totiž nemusí dlouho zapomenout. Máte-li ale naopak v práci dobrou partu, se kterou si občas zajdete sednou i mimo oficiální firemní akce, znáte jistě svou hranici sami.

• ŘEČI O PRÁCI

Nejenže není vhodné obchodovat a uzavírat smlouvy na společenské akci tohoto formátu, ale není to vhodné ani vůči Vašim kolegům. Snažte se zavést neformální konverzaci, při níž nebudete neustále narážet na pracovní záležitosti, popřípadě vlastní potíže v zaměstnání. Když máte jednou příležitost poznat ostatní i z jiné stránky, nepleťte do toho obchod. Klientům nic neslibujte přímo na vánočním večírků a veškeré diskuze o nových projektech odložte na domluvený termín.

• FLIRTOVÁNÍ

Jednou z věcí, které byste mohli další den hořce litovat je právě navazování bližších kontaktů s kolegy, než je společensky žádoucí. Uvědomte si, že na vánočním večírku jste na očích svých nadřízených, kteří mohou výrazně ovlivnit Vaši další kariéru. Vyvarujte se také hloupých vtipů a nevhodných připomínek na konto některých kolegů, kteří je mohou špatně pochopit jako sexuální obtěžování.

• TYKÁNÍ

Příjemná neformální atmosféra na firemním večírku k tomu často svádí, ale neměli byste se jí ve slabé chvilce nechat strhnout. Pokud už byste si se svým šéfem nebo vedoucím oddělení měli začít tykat, ať to vyjde z jejich iniciativy a v běžném pracovním procesu. Nadřízení Vám to sice mohou nabídnout i v průběhu vánočního večírku, ale snažte se tomu vyhnout. V případě, že k tykání nedojde hned na začátku večera, nemá smysl si komplikovat situaci na pracovišti.

• RODINA (DĚTI)

Předem si ověřte, komu všemu je vánoční večírek určen. Některé firmy ho využívají k setkání rodin svých zaměstnanců a tím pádem i vlastní prezentaci. Akce, na které můžete přivést i děti se konají většinou již odpoledne. Na večerní vánoční oslavy jsou pak většinou zváni pouze partneři. Vyvarujte se tedy toho, že byste na uzavřenou firemní sešlost přivedli děti i s celým příbuzenstvem.

• PŘÍLIŠ NEFORMÁLNÍ ROZHOVORY

Je dobře, když firemní akce probíhá hladce a pohodově. Nekažte proto tuto uvolněnou atmosféru přehnaně osobními rozhovory nebo nevhodnými komentáři. Kolegům se, hlavně pokud jste noví, rozhodně nesvěřujte s osobními a rodinnými problémy. Na téma práce nezavádějte rozhovor k výši vánočních odměn, pomluvám ostatních kolegů nebo stížnostem na vedení firmy či organizaci večírku.

• FAUX PAS VŠEHO DRUHU

Firemní večírky jsou sice dobrým zdrojem trapasů a veselých historek, ale nemusíte v nich figurovat za každou cenu Vy. Pozor si dejte na věci týkající se vhodného oblečení na večírek, hádek s kolegy nebo přehnanými projevy alkoholové euforie.

• NEODCHÁZEJTE POSLEDNÍ

Skutečnost, že společně se spícím kolegou zůstanete na oslavě poslední, Vám v očích ostatních zaměstnanců a především vedení nijak nepomůže. Samozřejmě to neznamená, že musíte nutně před půlnocí odejít, ale hlídejte si správný okamžik, kdy je vhodné firemní vánoční večírek opustit. Čas svého odchodu byste měli zvážit i s ohledem na to, zda zaměstnavatel po večírku vyhlásí den volna nebo budete muset hned ráno do práce.

• DIALOG SE ŠÉFEM

Čekáte-li už nějakou dobu na vyjádření nadřízeného ohledně povýšení, zvýšení platu nebo například zahraniční pracovní cesty, netlačte na pilu zrovna na večírku. Firemní akce na konci roku rozhodně není příležitost k vážným rozhovorům, ke kterým jste se dosud neodhodlali. Využijte neformálního rozhovoru s šéfem pouze k naznačení zájmu o výsledek rozhodnutí nebo se případně domluvte, kdy si o tom promluvíte.

• KOMANDOVÁNÍ PODŘÍZENÝCH

Vánoční večírek je vhodnou situací k poznání nadřízených i podřízených. Lidi, kteří se Vám běžně starají o administrativu nebo v dílnách realizují Vaše návrhy, byste neměli při takové příležitosti ponižovat nebo jinak ztrapňovat. Snažte se s nimi spřátelit a ne je posílat na oslavě dolívat pití.

Zdroj úvodní fotografie: free photo www.istockphoto.com

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

ProInterier, s.r.o.

Poskytujeme komplexní nabídku produktů a služeb pro tvorbu a realizaci interiérů.

Další firmy naleznete v katalogu firem