Podle čeho vybírat lokalitu pro nové kanceláře?

Než firma zřídí další pobočku nebo začne realizovat stěhování stávajícího sídla, mělo by vedení společnosti věnovat dostatečnou pozornost prostředí, do kterého se jejich organizace přesune. Kromě vlastních dispozic nových kancelářských objektů je z hlediska propagace a dobrého jména firmy i lokalita a blízké okolí jejího sídla.

Nájemník nebo vlastník

V první řadě si musíte ujasnit, zda chcete kanceláře mít ve firemním vlastnictví nebo si je pouze pronajmout. Od toho se bude odvíjet i možnost dalších úprav v budově. Pokud se firma již rozhodne kancelářský komplex zakoupit, je třeba zohlednit řadu okolností. Konkrétní umístění sídla musí splňovat řadu parametrů, bez kterých nelze firmu dobře provozovat.

Strategická poloha

Při prvním průzkumu nového místa si všímejte sousedních budov a prostředí, ve kterém se nabízené kancelářské budovy nalézají. I samotné umístění Vašeho sídla může ledacos vypovídat o filozofii společnosti. Pokud se například prezentujete jako společensky odpovědná firma a dbáte na životní prostředí, nebude pobočka stojící v průmyslové části města působit příliš důvěryhodně.

Kancelářské budovy
Kancelářský komplex Haagse Poort, Haag

Zaměstnanecké sídlo

Třebaže stále používáme spojení sídlo firmy, je nutné si uvědomit, že v nové budově budou trávit čas hlavně Vaši zaměstnanci. Mimo klientů by tedy mělo nové sídlo vyhovovat zejména jim. V první řadě zvažte dopravní dostupnost sídla. S tím souvisí i dostatečný prostor pro parkování automobilů. Dalším důležitým parametrem je samozřejmě také užitná plocha kancelářských budov.

Business Park Viladecans
Business Park Viladecans, Španělsko

Klima na pracovišti

Neopomenutelnou součástí výběru vhodných kanceláří je i jejich vnitřní prostředí. Tím myslíme především dostatek denního světla, které byste jen výjimečně měli nahrazovat umělými zářivkami. Z psychologického hlediska je také důležitý vizuální kontakt s okolím. Velká okna nebo prosklení některých stěn bude mít pozitivní dopad na celkovou pohodu Vašich zaměstnanců. K dosažení přirozeného klimatu na pracovišti pomůže přirozený přívod vzduchu, který bude jen v zimních a letních měsících tepelně upravován. Odpovídající vlhkost může v interiéru zajistit rozmístění vnitřní zeleně.

Business Park Futurama
Business Park Futurama, Praha

 

Nový projekt

V případě, že se společnost rozhodne stavět tzv. na zelené louce, je třeba zajistit zcela novou infrastrukturu sídla firmy. Mimo dopravy a parkování je vhodné v projektu počítat i s prostorem určeným k stravování pracovníků. Pokud to dispozice dovolí, budete mít možnost vytvořit odpočinkovou zónu v interiéru i exteriéru nové budovy. Přejeme hodně štěstí při výběru vhodné lokality pro Vaši společnost.

Zdroj fotografií: www.futuramabp.cz, www.wikimedia.org

Vybavení Vaší kanceláře Vám zajistí:

SAIDL seating, s.r.o.

Nabízíme nábytek kancelářský, hotelový, zahradní, školní, bytový a sedací.

Další firmy naleznete v katalogu firem